БизнесПРО Обучение „Управление и отчитане на проекти по ОПРЧР. Решаване на правни казуси“

Приключило

18 декември 2018

София

БизнесПРО Обучение „Управление и отчитане на проекти по ОПРЧР. Решаване на правни казуси“

Дата:

18 декември 2018, вторник

Час:

09:00 - 16:00

Достъп:

Такса участие

За контакти:

E-Mail

За събитието

Комуникационна агенция PRoWay организира практическо БизнесПРО обучение, посветено на управлението и отчитането на проекти, изпълнявани и финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР).

Двама изключителни лектори ще навлязат в детайли за успешното управление на проектни дейности, комуникация с управляващия орган, отчитане, документооборот, юридически процедури и възлагане.

Станислав Червенков е успешен експерт и консултант при подготовката и управлението на проекти с европейско финансиране, особено при процедури по ОПРЧР.

Адвокат Петър Първанов е юрист с дългогодишен опит в подготовката и отчитането на проектни процедури и обществени поръчки.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е една от най-активните през последните два програмни периода – в момента се изпълняват проекти по няколко процедури – „Развитие на социалното предприемачество“, „Подкрепа за предприемачеството“, „Добри и безопасни условия на труд“, „Специфични обучения“, „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, и много други. Съвсем скоро ще бъдат отворени и нови процедури за кандидатстване.

БизнесПРО Обучение „Управление и отчитане на проекти по ОПРЧР. Решаване на правни казуси“ е за всеки, който иска да:

  • изпълни успешно и безпроблемно своя проект по ОПРЧР
  • получи отговор на своите конкретни въпроси и казуси в техническата и юридическа материя на проекта си
  • реши ефективно възникнали проблеми и предизвикателства.