БизнесПРО Форум Бургас „Директни програми за финансиране от ЕС“

Приключило

21 ноември 2017

Бургас

БизнесПРО Форум Бургас „Директни програми за финансиране от ЕС“

Дата:

21 ноември 2017, вторник

Час:

09:00 - 16:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Гранд Хотел Приморец, Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 2

За контакти:

E-Mail

За събитието

По време на БизнесПРО Форум Бургас: Директни програми за финансиране от Европейски съюз ще научите как да печелите и управлявате проекти за някои от най-популярните европейски финансиращи процедури като ERASMUS+, Програма Хоризонт 2020 – Инструмент за малки и средни предприятия и др.

Специално внимание ще бъде отделено на инструменти за безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия в сектора на иновации, селско стопанство и образование.

Директните програми за финансиране на ЕС са точно и ясно формулирани, със сериозни бюджети и с традиции в подкрепата на малките и средни предприятия, и бизнеса.

Ключови теми и лектори:

• „Европейски програми за МСП 2014-2020“ – програми управлявани директно от Европейската комисия и ЕС
• „Планът Юнкер и Европейския фонд за стратегически инвестиции“ – малка ли е България за него? Какво предлага и с какви проекти може да кандидатства МСП?, Христо Стоянов, Европейски Инвестиционен Фонд (ЕИФ)
• „Субсидии за иновации за земеделие“ – какво трябва да знае българският предприемач и как да се възползва от средствата, които ЕС предоставя, Светлана Боянова, Председател на Институт за Aгростратегии и иновации
• “Програмата ERASMUS+”, Таня Илиева, водещ консултант в разработване и управление на европейски проекти за бизнеса и администрацията.
• Програма Хоризонт 2020, Инструмент за МСП, д-р Никола Христович, Финсис ООД, член на БАКЕП

Такси за участие в БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от Европейски съюз

Цена за участие във Форум: 106,80 лв с ДДС
Пакетна цена за участие във Форум и в Уъркшоп: 142,80 лв.