Курс „Бизнес планиране, маркетинг и продажби – Европейският сертификат за бизнес компетентност EBC*L B“

Приключило

9 май - 13 юни 2019

София

Курс „Бизнес планиране, маркетинг и продажби – Европейският сертификат за бизнес компетентност EBC*L B“

Дата:

9 май - 13 юни 2019, четвъртък - четвъртък

Час:

18:00 - 20:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Училище за бизнес компетенции, конферентна/4/оф.2, Училище за бизнес компетенции, София, бизнес сграда Ангиста, ул. Ангиста 6

За контакти:

Училище за бизнес компетенции, 02 8221070, E-Mail

За събитието

За кого е курсът?

За настоящи или потенциални ръководители на екипи или отдели,  или специалисти, които искат да развият компетентности за подготовка, контрол и оценка на бизнес планове и инвестиционни проекти, за ефективен маркетинг и продажби.

Модули в програмата:

Бизнес планиране

Терминология, структура и инструменти за анализ на своя бизнес и конкурентната среда (PESTEL, STEEP, SWOT, портфолио-анализ). с фокус върху конкурентни предимства и планиране на подобрения. Техники за подготовка на бизнес план. Принципи и практики в подготовката и ефективното представяне на бизнес план и проектно предложение.

Маркетинг и продажби

Разширяване на перспективата към собствените продукти и услуги с „пазарната гледна точка на потребителите“. Подобряване на професионалния език с  разбиране и прилагане на езика и техниките на маркетинга. Въвеждане на модели за анализ на продукти/услуги/решения, за разбиране на клиенти, конкуренти и атрактивно представяне на собствените продукти. Разбиране на типични дейности в конвейера на продажбите,  B2B продажбите и продажбата на решения.

Финансово планиране, Бюдветиране и оценка на инвестиционни проекти

Финансово планиране, бюджетиране и инвестиционен анализ – развива компетенциите от EBC*L-Ниво А, но може да се започне директно,  ако курсистите имат определн опит в ползване на финансова информация. Упражняване на процеса на бюджетиране, като последователно се обсъждат елементите на оперативните и финансови бюджети.

Основни методи за статични и динамични оценки на инвестиционни проекти с много примери за затвърждаване на разбирането – BEP (метод на равновесната точка), ROI, NPV, IRR, Payback Period.

Продължителност и форма:

40 учебни часа, разпределени в 4-6 седмици според формата на обучение – присъствена или дистанционна, допълнително   преговор и подготвка в двете части на сертификационния изпит след регистрация за изпит в двете части: Бизнес планиране, маркетинг и продажби и Финансово планиране и оценка на инвестиционни проекти.

Присъственото обучение комбинира 4 съботни дневни или 6 вечерни учебни семинара.

Уеб-базираното обучение включва 5 седмично последователно зареждане на учебни материали всяка седмица и два полудневни или вечерни присъствени преговорни семинара  за подготовка за двете части на сертификационния изпит.

Сертификат:

В края на курса се провеждат 2  сертификационни писмени  изпита с продължителност от час и половина  за  сертификат EBC*L ниво В (European Business Competence License “Basic Skills on Planning, Marketing and Sales”):

Част 1: Бизнес планиране, маркетинг и продажби

Част 2: финансово планиране, оценка и анализ на инвестиционни проекти

Всеки от изпитите трябва да бъде взет за издаване на сертификата.

Цена:

Провеждане на курс на български език:

Присъствена форма – 470 лв. без  вкл.ДДС
Уеб-базирано обучение – 205 лв. без вкл. ДДС
Изпитна такса – 150 лв. без  вкл. ДДС
Провеждане на курс и изпит на английски език:

Присъствена форма – 620 лв. без  вкл. ДДС
Уеб-базирано обучение – 285 лв. без  вкл. ДДС
Изпитна такса – 220 лв. без  вкл. ДДС
Забележка – При пропускане на изпитна сесия, платената такса за изпит остава без промяна в срок до два месеца след приключването на курса.

Какво включва цената?

Учебни книги, упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит
Семинари за преговор и подготовка за изпит
Достъп до уеб-базирани ресурси
Обратна връзка от инструктор
Семинари за преговор и подготовка за изпити след регистрация за изпити. Сертификационен изпит в 2 части и сертификат при успешно положен изпит.