Обучение „Бизнесът се променя! А вие?“

Дата:

9 февруари 2019, събота

Час:

14:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

зала ЛЕКТИКА, София

За контакти:

Кремена Дачова, 0898406505, E-Mail

Организатори:

ЛЕКТИКА КОНСУЛТ ООД

За събитието

 

Обучението е част от Програмата „ПЕРСПЕКТИВИ за БИЗНЕСА“. Програмата се състои от 6 отделни тренинга и представлява – хибрид между обучение и бизнес инкубатор. По време на обучението участниците работят върху конкретни казуси, генерират идеи и решения, отработват личностни умения, необходими за израстване и развитие в личен план. Всеки модул завършва с възлагане на конкретен практичен казус, свързан изцяло с бизнеса на всеки от участниците.

Уважаеми мениджъри, собственици на бизнес, предприемачи, от какъв тип са проблемите, които решавате всекидневно?

 • Недостиг на ресурси (човешки, времеви, финансови)?
 • Липсваща мотивация и ангажираност на служителите?
 • Текучество на служители или неподходящи кандидатури за обявените свободни работни места?
 • Организационни проблеми, свързани със срокове и други ограничаващи изпълнението обстоятелства?
 • Липсваща или неясна комуникация?
 • Недостиг на доверие в екипа или наличие на конфликти?
 • Делегиране на права и отговорности?                                                                      Малко на брой са предприемачите, които биха посочили само един от изброените  проблеми. В повечето случай, отговорите на горния въпрос надвишават 3 от изброените  7, а при внимателен анализ на темата, най – вероятно към посочените от нас 7 типа проблеми, вие бихте добавили поне още толкова. В резон на това е важно да поставим следващото питане:

Как приоритезирате проблемите?

На кой от тях – решението e  от първостепенна важност за вас?
Решенията, които вземате – спешни, успешни, управленски ли са?

В „БИЗНЕСЪТ СЕ ПРОМЕНЯ! А ВИЕ?“,  ние ще ви предложим поглед над бизнеса от всичките му страни, 360 градусова визия, 24/7, 365 дни в годината!
 

Какво, според вас, е  УПРАВЛЕНСКО РЕШЕНИЕ?

Всяко управленско решение е отговор на възникнал, констатиран и анализиран проблем. Доколко едно управленско решение <решава>, т.е. отстранява проблема зависи от  подхода към ситуацията. От първостепенна важност е точната и своевременна идентификация на проблема. В поредността от действия, на второ място се явява нуждата от анализ. В логична връзка с установеното е нужно да се  набележат  мерки  и срокове  за преодоляване на проблема.
Анализ на погрешните решения или решенията – недовели до отстраняване на проблема – посочва, че в значима част от случаите усилията за решаване на проблема са били  насочени в погрешна посока. Ресурсите – се изразходват без усилията да доведат до решение. Загубите невинаги са пропуснати ползи, често може да са дори – понесени щети и материални пасиви.
Какви са фазите за решение на проблеми в бизнес план?

Чест синдром на бизнес моделите в българския им вариант е липсата на отношение към проблема, т.е. пасивност, правене на нищо, изчакване – нещата да се наредят от само себе си.

Анализът на темата – какво е това проблем и как се вземат решения – се счита за приоритет на теоретиците  и онези, които имат излишък от време. Обратно на този модел на мислене, методиката на правилното мислене поставя акцент и концентрира вниманието върху наличието на проблем. Обективна констатация, анализ, синтез на случая и набелязване на решение са стъпки към ясно мислене, абстрахирано от емоции.

Какво означава да се намери решение на един проблем?

Достатъчно ли е еднократно решение? Изисква ли се  систематичен подход и наличен ли е потенциал за повторното активиране на проблема?

Важно е да се осмисли, че:

 • <един проблем> може да се явява първопричина и основание за следващ/и   такъв/такива;
 • Няма следствие без причина!;
 • Всяко действие има свое последствие!
 • Наличието на проблем има своята симптоматичност!;
 • Правилното и своевременно констатиране на симптомите е важен фактор за отстраняване на проблема!;
 • Всеки проблем е парче от пъзела на цялостната картина в бизнес контекст!;
 • Работещият подход за решаването на проблеми е рационален,  безпристрастен и  изисква обективност!;
 • Има различни категории проблеми. Едни изискват спешна и интензивна намеса; други – могат да бъдат оставени на втори план….

 

В “ БИЗНЕСЪТ СЕ ПРОМЕНЯ! а ВИЕ?“, ще получите отговори на  въпросите:

–     Кой е най- ценния ми ресурс?

–     Фактори и стъпки към успеха?!

–     Разтяга ли се времето?

–     Липсваща мотивация и ангажираност на служителите?

–     Организационни проблеми, свързани със срокове и други ограничаващи изпълнението обстоятелства?

–     Липсваща или неясна комуникация?

–     Недостиг на доверие в екипа или наличие на Конфликти?

–     Делегиране на права и отговорности?

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

–     Малък и среден бизнес. Микро и макро бизнес среда!

–     Условия за оставане на  пазара.

–     Конкуренция и потребителско поведение.

–     Ценни ресурси. Управление. Подходи и последици.

–     Интровертен и екстровертен управленски подход.

–     Фактори и стъпки към успеха.

–     Инвестиции.

–     Време.

Защо да изберете този семинар?

В този семинар ще ви предложим знания, базирани не само на теория!  Опитът ни от практиката,  подплатен с логика на действията и степенуване на приоритетите и целите, управление на времето и ресурсите, ще ви отведат до позиция, от която УСПЕХът е реалност!

Подход:

Симулации на конкретни бизнес казуси; ролеви игри –  интерактивно обучение за придобиване и трениране на умения за управление на бизнеса и справяне с трудности и предизвикателства.

Затваряне на обучението и поставяне на индивидуални задачи за надграждане на уменията на участниците.

Всяко обучение е еднодневно, с начален час–10.00 и край 17.00ч.

––––––––––––––––––––––––––––––––-

ЦЕНА за участие в един модул 280 лв.                                                              ЦЕНА за участие във всички (6) модули – 1280 лв.

Всеки модул в програмата „ПЕРСПЕКТИВИ за БИЗНЕСА“, може да бъде записван отделно.

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ  – пишете ни на email  lektikaconsult@gmail.com

При записване до края на 2018, получавате 15% отстъпка от редовната цена!   

Сумата се превежда по сметката на ЛЕКТИКА КОНСУЛТ ООД
Уникредит Булбанк BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG84UNCR70001522781964

В основание за плащане, моля впишете името на събитието.

В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и два обяда – кетъринг.
Записване –  с плащане до попълване на местата.

Просторна зала в сърцето на София- бул. Патриарх Евтимий 2А.

Комуникативно и лесно за достъп място в близост до градски транспорт, метро, синя и зелена зони. Уютна обстановка. Тераса за отдих и пушене в паузите.

Публикувано на 03 април