BE1: Стратегически Маркетинг, Business Essentials 2018

Дата:

22 - 23 февр. 2018, четвъртък - петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

MDV Professional Education , партер, София, ул. "Шейново" 7

За контакти:

Христина Христова, +359887492126, +359887492756, E-Mail

Организатори:

MDV Professional Education

За събитието

Маркетинг темите отдавна не са приоритет само за маркетинг отделите, а са в сърцевината на създаването на успешна бизнес стратегия.

Всеки мениджър, без значение в коя част на компанията оперира, има необходимост да погледне бизнеса през дефинициите за конкуретно предимство, пазарно позициониране и стойност за клиента.

Курсът е подходящ и за практикуващите маркетинг специалисти, които искат да допълнят знанията си с нови примери и да се информират за новостите в маркетинга.

Ниво 1: Стратегически Маркетинг – разглежда основните компоненти на пазарната стратегия – дефинирането на конкурентното предимство на база анализ на пазара и конкурентите, позиционирането на продуктите (вкл. избягването на пазарните капани), изграждане на връзка с потребителите и превръщането им в лоялни клиенти (вкл. как това става с инструментите на дигиталния маркетинг). Преподава се теоретичната рамка, облечена с много практически казуси.

Основни теми: 

  • Ролята на стратегическия маркетинг
  • Създаване на стойност за потребителите
  • Анализ на пазара – клиенти, конкуренти, среда
  • Сегментация и позициониране
  • Създаване на маркет стратегия
  • Бранд и изграждане на бранд
  • Маркетинг микс
  • Дигитален маркетинг и маркетинг в социалните мрежи
  • Показатели и измеримост

Преподавател: Пол Диксън BA (Hons), DipM, MCIM