Базово обучение – Семейна медиация

Приключило

24 януари 2020

Русе

Базово обучение – Семейна медиация

Дата:

24 януари 2020, петък

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Ген. Скобелев № 52, вх.4 , ет.1, Русе

За контакти:

Елена Славова, 0878027740, E-Mail

За събитието

Семейната медиация е процес, при който медиатор, безпристрастна трета страна, улеснява разрешаването на семейните спорове чрез насърчаване на доброволното съгласие на участниците.
Семейният медиатор подпомага комуникацията, насърчава разбирането и фокусира участниците върху техните индивидуални и общи интереси. Той работи с участниците, за да проучат възможностите и да вземат решения за постигне на собствено споразумение.
Семейната медиация не замества необходимостта членовете на семейството да получават независими правни съвети или консултации или терапия. Нито е подходящ за всички семейства. Опитът обаче установява, че семейната медиация е ценен вариант за много семейства.

За да изпълнява ролята на семеен медиатор, медиаторът трябва:
– да познава семейното право;
– притежава знания и обучение за въздействието на семейния конфликт върху родителите, децата и други участници, включително знания за развитието на децата, домашното насилие и малтретирането и пренебрегването на деца;
– да има образование и обучение, специфични за процеса на медиация;
– да бъде в състояние да разпознае въздействието на културата и многообразието.

Искаш да повишиш знанията и уменията си в семейната медиация?!? Включи се в базовото обучение „Семейна медиация“ до 10.01.2020 на преференциална цена от 36 лв.

Към кого е насочено обучението:

Широк кръг от специалисти, които желаят да подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на семейни спорове, напр.: адвокати, психолози, ръководители на екипи предоставящи социални услуги, насочени към деца и семейства в раздяла/развод или са в конфликтна ситуация, експерти в български и международни правителствени и неправителствени организации, физически лица и други ангажирани с проблема за защита правата на детето при конфликтна ситуация в семейството им.

Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са:

• Придобита осъвременена информация за същността и характеристиките на специфичните конфликти като социално явление;
• Придобити умения за разпознаване на вида конфликти и причините за възникването им при семейства в криза (раздяла/развод);
• Придобити умения за осмисляне на поведението в конфликтна ситуация при семейства в криза (раздяла/развод);
• Придобити умения за конструктивно разрешаване на конфликти, за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации при раздяла/развод в най-добрия интерес на детето.

Обучители:
• Елена Славова – ментор и семеен медиатор от 2009 г., специализирала семейна медиация в Германия и училищна медиация – в Румъния и Франция.
• Наталия Петкова – педагог и медиатор

Кога и къде ще се проведе обучението:

Обучението е в рамките на 8 академични часа и ще се проведе на 24 януари 2020 г., в гр. Русе

Каква е таксата за участие?

Таксата е 40 лв., включваща учебните материали и кафе паузи.

Срок на записване и заплащане на таксата:

– Краен срок за записване и заплащане на таксата е 20 януари 2020 г.

– 10% отстъпка при внасяне на таксата до 10 януари 2020 г. или на двама записани от една организация.

Таксата се внася по следната банкова сметка:
Банка: ТОКУДА БАНК АД
IBAN: BG71CREX92601061562201
BIC: CREXBGSF

След приключване на обучението всеки участник получава сертификат.