Българо-руски Бизнес Форум „Медицина и фармация – 2018“

Приключило

13 юни 2018

София

Българо-руски Бизнес Форум „Медицина и фармация – 2018“

Дата:

13 юни 2018, сряда

Час:

09:00 - 14:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) , София, ул. Искър 9

За контакти:

E-Mail

За събитието

На 13 юни 2018г. ще се проведе българо-руски бизнес-форум „МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ – 2018“, организиран от Търговско-промишлената палата на Руската Федерация съвместно с Българо-Руската търговско-промишлена палата.

Програмата включва две кръгли маси, на които ще бъдат разгледани инвестиционните възможности в сектора. Първият формат ще обсъди възможностите за взаимни вложения в здравеопазването и перспективите пред развитието на българо-руските взаимоотношения в здравната политика. Участниците в нея ще могат да обменят опит в управлението и финансирането на здравеопазването; образователните програми за медицински кадри; административният режим при признаване на дипломите на медицинските специалисти. Тема на кръглата маса в тази част на форума ще бъдат и иновативните технологии за производство на медицинска техника, изделия и лекарства; биотехнологиите; административният режим за внос и разпространение на медицински изделия и лекарства, както и възможностите за инвестиции в изграждането на лечебни заведения и производството на медицинска техника, изделия и лекарства. Втората кръгла маса е насочена към санаторно-курортното лечение – оздравителен туризъм и рехабилитация.

Форумът ще предложи и възможност за срещи във формат b2b между български и руски представители