Българо – канадски бизнес форум „Защо Канада?“

Приключило

24 октомври 2017

София

Българо – канадски бизнес форум „Защо Канада?“

За събитието

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Канадско-българската бизнес мрежа и Националната бизнес мрежа имат удоволствието да Ви поканят на Българо-Канадски бизнес форум под надслов „Защо Канада?“. Събитието ще се проведе  през есента на 2017г. и ще е под егидата на Канадското посолство в Букурещ, акредитирано за България.

Канада е едно от най-печелившите места в света за международен бизнес и преки чуждестранни инвестиции. Канадската икономика се отличава с висока конкурентоспособност и като развитие надминава икономиките на повечето други индустриализирани страни, заслуга за което имат серия от конкурентни предимства, като ниско ниво на корпоративните данъчни ставки, нисък данък добавена стойност; готовност и откритост към чужди пазари и нови търговски взаимоотношения и стабилни, финансови институции.

През последните години се забелязва активизиране на търговско-икономическите отношения между България и Канада. Ръст бележи българския износ за Канада на ламарини, листове и ленти от мед, както и на препарати за храна на животни.

Бизнес форумът под надслов „Защо Канада?“  има за цел да предостави информация относно търговските взаимоотношения между България и Канада, споразумението СЕТА, бизнес климата в Канада, администрация и данъчна система, възможности за българските фирми на канадския пазар и конкретни условия за износ на стоки и услуги към Канада.