Обучение „Бъдещ предприемач“

Дата:

25 сеп. - 1 Ное. 2023, понеделник - сряда

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886984620 , 0885755867, E-Mail

За събитието

Хорариум: 48 учебни часа.

Занятия: онлайн, чрез виртуална класна стая – понеделник и сряда.

В обучението ще бъдат разгледани и дискутирани редица теми вълнуващи всеки бъдещ предприемач. Получете необходимата Ви информация преди да стартирате дейност от лектори с богат практически опит. Обсъдете стратегиите си и си гарантирайте успех.

Курса е подходящ за хора с желание и мотивация да  стартират собствен бизнес, да придобият знания и умения в мениджмънта на малки и средни фирми, да планират дейността си и да постигат  резултати.

Съдържание на курса:

  1. Каква фирма да регистрираме? Запознаване с Търговския закон и процедурите по регистрация на фирма;
  2. Как да определим какъв персонал ни е необходим? Администриране на персонала. Определяне на фонд работна заплата;
  3. Подбор на кадри. Оценяване на трудовото представяне на служителите. Програми за развитие на екипи;
  4. Счетоводство – Закон за счетоводството. Елементи на организацията на счетоводството;
  5. Счетоводство – отчети, декларации, срокове;
  6. Маркетинг на фирмата;
  7. Реклама;
  8. Планиране дейността на фирмата. Бизнес план;
  9. Финансиране дейността на фирмата;
  10. Упражнения – разработване и консултиране на бизнес план за желаната от предприемача дейност;

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3–37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплома за завършено средно или по–високо образование, медицинско свидетелство доказващо възможността да практикувате професията, заявление /по образец/, снимка паспортен формат.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.