Курс „Асертивно поведени в работна среда“

Дата:

20 юни 2019, четвъртък

Час:

09:30 - 16:00

Достъп:

Такса участие

Място:

УКЦ "Обсерватория" , Обсерватория, София, пл. Македония №1, ет. 16

За контакти:

Ивона Христова, 0882 886 179, E-Mail

За събитието

Учебната програма ще започне в 9:30 часа и ще приключи в 16:00 часа.

Семинарът  включва: обучение, консултации,  две кафе-паузи.
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

 

Анотация: Обучението е насочено към развитие на личните ресурси на обучаваните лица. Целта е постигане на висока ефективност в условия, изискващи динамична работоспособност, вземане на решения, самоконтрол, бързо приспособяване към нови условия, адекватна реакция, способност за бързо възстановяване на ресурсите. Програмата  е за тези, които биха искали максимално да разгърнат потенциала си на работното място и да постигнат увереност, която да им позволи да бъдат по-ефективни при изпълнение на служебните си задължения.

Методология:  Основни методи на обучението са интерактивни. Разчита се на пряко участие в предварително моделирани или на място създадени ситуации, при които чрез преживяване се достига до желано поведение от всеки участник. Чрез ролеви и симулативни игри участниците достигат до съгласуваност със себе си и другите, усвоявайки умения за влияние и взаимодействие. Осигуряват се тренингови материали и мултимедийни продукти за всички участници в обучението.

Публикувано на 16 април