Курс „Испански език“

Дата:

17 февр. - 31 мар. 2021, сряда - сряда

Час:

18:30 - 21:20

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

http://obc-hermes.com

За контакти:

Даниела Велкова, 02 / 983 21 13, 0886 984620, 0885755867, E-Mail

За събитието

Занятия: онлайн, чрез виртуална класна стая с преподавател.

Група до 10 обучаеми.

Хорариум: 50 уч.часа.

Система на преподаване: Paso A Paso

Учебникът Paso A Paso е учебна система, отчитаща спецификата на усвояването на испанския език от българи, която цели да развие тяхната комуникативна компетентност, според Общата езикова рамка на Съвета на Европа. Предвиден е за начинаещи от възрастова група над 15 години.

Обученито приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции.