Курс „Испански език“

Дата:

25 сеп. - 18 Дек. 2023, понеделник - понеделник

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886 984620, 0885 755867, E-Mail

За събитието

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая – понеделник и сряда.

Група до 8 обучаеми.

Хорариум: 300 уч. часа. Три нива по 100 уч. часа.

Предлагани нива: А1 , А2, В1

Система на преподаване: Paso A Paso

Учебникът Paso A Paso е учебна система, отчитаща спецификата на усвояването на испанския език от българи, която цели да развие тяхната комуникативна компетентност, според Общата езикова рамка на Съвета на Европа.    Обучението е подходящо за начинаещи, както и за опресняване на знания.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.