Курс „Испански език“

Дата:

27 сеп. - 20 Дек. 2021, понеделник - понеделник

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

http://obc-hermes.com

За контакти:

Даниела Велкова, 0886 984620, 0885755867, E-Mail

За събитието

Занятия: онлайн, чрез виртуална класна стая.

Група до 10 обучаеми.

Хорариум: 300 уч. часа. Три нива по 100 уч. часа.

Система на преподаване: Paso A Paso

Учебникът Paso A Paso е учебна система, отчитаща спецификата на усвояването на испанския език от българи, която цели да развие тяхната комуникативна компетентност, според Общата езикова рамка на Съвета на Европа. Предвиден е за начинаещи от възрастова група над 15 години.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции.