Обучение „Бизнес английски език за юристи“

1 юни - 8 юли 2021

Online

Обучение „Бизнес английски език за юристи“

Дата:

1 юни - 8 юли 2021, вторник - четвъртък

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886 984620, 0885755867, E-Mail

Организатори:

За събитието

Система на преподаване: International Legal English, която подготвя и за международния изпит по юридически английски ILEC.

Хорариум: 50 уч. часа.
Занятия: онлайн по график чрез, виртуална класна стая.
Група до 10 обучаеми

Обучението е предназначен за юристи, юрист- консулти, нотариуси, студенти по право и всички, които имат желание да придобият знания и умения в юридическия английски език.

В модула се разглеждат:

• Различни граматически структури и езикови форми в контекста на специализирани теми и работни текстове в юридическата сфера:
– Корпоративно, търговско право и трудово право;
– Международно публично право;
– Интелектуална собственост;
– Гражданско -процесуално право;
– Юридическа кореспонденция.
• Предоставяне на ясни дефиниции на правните термини.
• Обсъждането на правни процедури и сравняване на българското законодателство с това на други страни.
• Практически упражнения, включващи анализиране на части от текстове и примери от юридическата практика.

За да се включите в групите е необходимо да владеете ниво на английски – B1 (Intermediate).

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции по чужд език.