Обучение „Английски език за целите на правото“

7 окт. - 14 Ное. 2019

София

Обучение „Английски език за целите на правото“

Дата:

7 окт. - 14 Ное. 2019, понеделник - четвъртък

Час:

18:30 - 21:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала, ет.4, София, Бул. "Шипченски проход" 63 индустриална сграда Електроника

За контакти:

Даниела Велкова, 02 / 983 21 13, 0886 984620, 0885755867, E-Mail

Организатори:

ЦПО към ОБЦ Хермес

За събитието

Система на преподаване: International Legal English, която подготвя и за международния изпит по юридически английски ILEC.

Хорариум:50 уч часа
Занятия: онлайн по график чрез виртуална класна стая с преподавател.
Група до 10 обучаеми

Обучението е предназначен за юристи, юрист- консулти, нотариуси, студенти по право и всички, които имат желание да придобият знания и умения в юридическия английски език.

В модула се разглеждат:

• Различни граматически структури и езикови форми в контекста на специализирани теми и работни текстове в юридическата сфера:
– Корпоративно, търговско право и трудово право
– Международно публично право
– Интелектуална собственост
– Гражданско -процесуално право
– Юридическа кореспонденция
• Предоставяне на ясни дефиниции на правните термини
• Обсъждането на правни процедури и сравняване на българското законодателство с това на други страни
• Практически упражнения, включващи анализиране на части от текстове и примери от юридическата практика.

За да се включите в групите е необходимо да владеете ниво на английски – B1 (Intermediate).

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции по чужд език.