Семинар „Анализ и контрол на фирмените разходи. Техники за управление“

Приключило

27 март 2020

София

Семинар „Анализ и контрол на фирмените разходи. Техники за управление“

Дата:

27 март 2020, петък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Novotel Sofia, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

Курсът цели да предостави на участниците най-важните практически знания и умения в областта на анализа и управлението на фирмените разходи.

На семинара ще бъдат преподадени необходимите умения за класифицирането на различните видове разходи с цел тяхното управление и контрол и ясното разпознаване на специфичното поведение на различните видове разходи спрямо обема на фирмената дейност.

На участниците ще бъдат преподадени ключовите техники за ефективен анализ на фирмените разходи и същността на тяхната практическа приложимост, в т.ч. анализът „Разходи-Обем-Печалба” (Cost-Volume-Profit Analysis), анализът на „Критичната точка”, анализът на поведението на разходите, анализите на чувствителността и на веригата на стойностите.

Курсът разглежда и основните подходи и доказалите се в практиката ефективни инструменти за управлението на фирмените разходи, като: отчетността на разходите през целия жизнен цикъл (Life-Cycle Costing), системата на целевите разходи (Target Costing), системата „Кайзен”,бенчмаркингът, ре-инженерингът на бизнес процесите, управлението базирано на дейностите (Activity-Based Management), Just-in-Time и Lean системите, методът „Six Sigma”.

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕМИНАРА:

След завършване на курса участниците ще са в състояние да:
– познават същността, методите и целите на управленското счетоводство
– могат да различават и класифицират основните видове разходи
– познават изцяло и ползват терминологията на видовете разходи
– познават специфичното поведение на различните видове разходи
– могат да използват различните видове системи за управленско счетоводство
– познават системите за разпределяне на разходите и да ги използват успешно
– познават отлично и владеят анализа на фирмените разходи като ефективен управленски инструмент
– използват свободно в практиката ключовите техники за анализ на разходите
– познават и са готови да използват основните подходи и инструменти за управлението на фирмените разходи

Курсът е насочен към лицата отговорни за вземането на решения и управлението на разходите във фирмите и организациите:

– мениджърите на фирми и организации
– фирмени собственици
– финансовите мениджъри, анализатори и контрольори
– риск мениджъри
– счетоводители,

но поради широката приложимост на материята, курсът би бил подходящ и за лица заемащи други позиции във фирмите и организациите.

ЛЕКТОР на семинара е:

НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт, бизнес консултант и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС.

Такси за участие в курса:

При регистрация до 6 март – 245 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 6 март – 295 лв. за един участник и 255 лв. за участник при двама или повече участници.
(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по Управление на разходите.

Срокът за регистрация за участие в курса е до 24 март 2020 г.