Обучение „АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В НАРЕДБА Н18. Последни изисквания на НАП. Регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, СУПТО, електронен магазин“

Приключило

9 декември 2021

Online

Обучение „АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В НАРЕДБА Н18. Последни изисквания на НАП. Регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, СУПТО, електронен магазин“

Дата:

9 декември 2021, четвъртък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 089 476 5354, E-Mail

Организатори:

ЗОП Трейнингс ООД

За събитието

Промени свързани с Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към соф­туе­ри­те за упра­вле­нието им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, обн. ДВ бр. 17/2021.

ЛЕКТОРИ:

ЛЮБКА ТИМЧЕВА – Държавен експерт по приходите, отдел „Развитие на контролната дейност“, дирекция „Контрол“ ЦУ на НАП. (За повече информация вижте в панела „Лектори“)

КАТЯ ГУЩЕРСКА – Методолог в Националната агенция за приходите.

ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Промени, касаещи лица приемащи неприсъствени плащания;
 • Допълнение в кръга на освободените да регистрират продажбите чрез ФУ лица;
 • Промени, касаещи ЕСФП;
 • Наименование на стоката/услугата;
 • Промени относно отпечатването на УНП във фискалния бон;
 • Частични плащания;
 • Промени, касаещи сторно операции;
 • Промени, касаещи ИАСУТД;
 • Лица, извършващи продажби чрез е-магазин – начини на плащане;
 • Преходни и заключителни разпоредби.
 • Избор на лицата да използват СУПТО;
 • Изисквания към СУПТО, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС;
 • Промени в СУПТО по чл. 52аˡ;Стандартизиран одиторски файл, подаван от лица по чл. 52аˡ (приложение № 37);
 • Промени в приложение № 29;
 • Информация, подавана от търговците за използван СУПТО;
 • Изисквания към лицата, избрали да ползват СУПТО;
 • Лица, извършващи продажби чрез е-магазин;
 • Подаване на информация за е-магазин;
 • Алтернативен начин за регистриране на неприсъствени плащания;
 • Стандартизиран одиторски файл от лица, извършващи продажби чрез е-магазин (приложение № 38).

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

165.00 лв. без ДДС на участник при регистрация до 3 декември 2021 г. / 195.00 лв. без ДДС след 03.12.2021 г.

Отстъпки:
• 10% при регистрация на повече от 1 участник

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ >>