Обучение „АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В НАРЕДБА Н18 – НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАСОВИ АПАРАТИ И СУПТО.“

Дата:

3 юни 2021, четвъртък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 0894 765 354, E-Mail

Организатори:

ZOP Trainings

За събитието

АКТУАЛНИ НОВИ ПРОМЕНИ В НАРЕДБА Н18 – регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, СУПТО, електронен магазин, контрол на горивата, обн. ДВ бр. 17/2021 г.

Информация и регистрация – https://zoptrainings.com/n18/

3 юни 2021 – ОНЛАЙН ОБУЧНИЕ

ВОДЕЩИ:

ЛЮБКА ТИМЧЕВА – Държавен експерт по приходите, отдел „Развитие на контролната дейност“, дирекция „Контрол“ ЦУ на НАП. Работила е в данъчната администрация от 1993г. Била е програмист и ръководител на звено за разработка на приложен софтуер. От началото на 2010 г. е държавен експерт по приходите в дирекция „Контрол“ на ЦУ на НАП – Водещ експерт във въвеждането на електронните ревизии в администрацията; Член на екипа по проекта за изграждане на БАЦИС и ИС „Контрол на горивата“ ; Координатор по функционалната част на проект по ОПАК за изграждане на ИС „Контрол“ – системата, която трябва да подкрепи изцяло контролната функция на всички нива в приходната администрация.

КАТЯ ГУЩЕРСКА – Методолог в Националната агенция за приходите.

ОСНОВНИ ТЕМИ:

Промени, касаещи лица приемащи неприсъствени плащания;
Допълнение в кръга на освободените да регистрират продажбите чрез ФУ лица;
Чл. 7а, ал. 3;
Промени, касаещи ЕСФП;
Промени относно отпечатването на УНП във фискалния бон;
Департамент „Електронна търговия“;
Промени в разпоредбите на чл. 29, ал. 6 и 7;
Промени, касаещи сторно операции;
Промени, касаещи ИАСУТД;
Преходни и заключителни разпоредби.
Избор на лицата да използват СУПТО;
Изисквания към СУПТО, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС;
Промени в СУПТО по чл. 52аˡ;
Стандартизиран одиторски файл, подаван от лица по чл. 52аˡ (приложение № 37);
Промени в приложение № 29;
Промени, касаещи производители/разпространители на СУПТО;
Информацията, която се подава за софтуер;
Изисквания към лицата, избрали да ползват СУПТО;
Лица, извършващи продажби чрез е-магазин;
Подаване на информация за е-магазин;
Алтернативен начин за регистриране на неприсъствени плащания;
Стандартизиран одиторски файл от лица, извършващи продажби чрез е-магазин (прил. № 38).

Силно ограничени места! Запазете място сега!

Информация и регистрация – https://zoptrainings.com/n18/