Обучение „Актуални промени на ЗОП и ППЗОП – 2019. Централизирана електронна платформа от 01.11.2019 г.“

Дата:

30 септември 2019, понеделник

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

 

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в обучение на 04.10.2019г. в София на тема: 

 

Актуални промени на ЗОП и ППЗОП – 2019.

Централизирана електронна платформа от 01.11.2019 г.

Практика на Агенцията по обществени поръчки и разглеждане на конкретни казуси

Лектор: адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки

 

ДАТА:  04.10.2019г., начало 9.30ч.       

МЯСТО:  София, хотел Хемус

 жк Лозенец, бул. Черни Връх 25, до входа на метростанция „Европейски съюз”

 

9.00 – 9.30ч.       –      Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ч.  –   Промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поетапно влизане в сила на промените в ЗОП.

Промени в стойностните прагове на обществените поръчки и тяхното отражение върху процеса на възлагане.

Правила за осигуряване на достъп до досиетата на обществените поръчки в Регистъра за обществените поръки в случаите на правоприемство на възложителя – чл.2 от проекта за изменение на ППЗОП.

Нови правила в чл.21 от ЗОП за определянето на прогнозната стойност на обществената поръчка.

Прецизиране на правилата за предвидените опции и подновявания на обществените поръчки – чл.5 от проекта за изменение на ППЗОП.

Нов ред изпращане на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз и за връчване на решенията на възложителя.

Нови изисквания към съдържанието на профила на купувача и начина на публикуване на информацията в него.

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

11.30 – 13.00ч. – Възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.

Правила за регистрация в платформата – чл.9а – чл. 9к от проекта за изменение на ППЗОП.

Промяна в сроковете за подаване на заявленията за участие и на офертите и начина за тяхното определяне.

Нови изисквания към възлагането на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства за пътници и товари.

Промени в чл.54 и чл.55 от ЗОП за отстраняване на участниците от процедурата.

Прецизиране на правилата за определяне на критериите за подбор.

Промени в правилата за участие на третите лице и подизпълнителите в процедурите.

Изменения в правилата за деклариране на личното състояние на кандидатите и участниците и съответствието им  с критериите за подбор.

13.00 – 14.00 ч. – Почивка

14.00 – 15.30ч.  –  Промени в правилата за изменение на обявените условия за възлагане на обществената поръчка – чл. 100 от ЗОП.

Нови основания за отстраняване от процедурата – чл.107, т.5 от ЗОП.

Прецизиране на правната уредба за :

– определяне на гаранцията за изпълнение на договора  в  чл.111 т ЗОП;

– документите, които определеният изпълнител следва да представи при сключването на договора;

– сключване на рамково споразумение и на договор по рамково споразумение в чл.112а от ЗОП;

– оценяване на планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнение на предвидените дейности в обхвата на обществената поръчка.

Въвеждане на задължение за използването на електронни фактури при разплащанията по договорите за обществени поръчки.

Нови правила за работата на помощния орган на възложителя.

Промени в правилата за сключване и изменение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Правила за съхранение на електронните документи в досието на обществената поръчка.

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. –  Нови правила за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява;

Нови правилата за обжалване актовете на възложителя.

Промени в правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП);

Нови правилата за осъществяване на контрола по чл.232 – чл.235 от ЗОП от АОП.

Увеличаване на административно-наказателните състави за нарушения на нормите на  ЗОП.

Отговор на въпроси, поставени от участниците в семинара, по приложението на ЗОП.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:

Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки.  В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения.  Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.

Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.

Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника “ Процедури по обществени поръчки в България и ЕС „.
Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:

тел. 08888 07 911  е–mail: magisterd@abv.bg     www.magisterdixit.net     Денислава Рускова

Обучението включва:

Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 25.09.2019г.

ЦЕНИ
За един участник – 170лв.без ддс или съответно 204лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 160лв. без ддс или съответно 192лв.с ддс за участник

За групи от 4 и повече участника от една фирма – 150лв. без ддс или съответно 180лв. с ддс за участник

ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ДО 30.08.2019г. ПОЛЗВАТЕ 10% ОТСТЪПКА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ РЕДОВНИ ЦЕНИ!
За записване без постъпило плащане до 30.08. 2019г. се прилагат редовните цени!

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк  BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк   BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56