Практическо обучение „Актуални проблеми в социалното осигуряване през 2020 г. Коригиране на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ“

24 април 2020

София

Практическо обучение „Актуални проблеми в социалното осигуряване през 2020 г. Коригиране на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ“

Дата:

24 април 2020, петък

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на

Практическо обучение на 24.04.2020 г. на тема:

 

Актуални проблеми в социалното осигуряване през 2020 г.

Коригиране на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ

 

Лектор: адв. Зорница Димитрова

Начало 9,30 ч., Хотел Хемус, София

 

Теми:

Нов ред за изчисляване на пенсиите. Отпускане на пенсии от Универсален пенсионен фонд. Предстоящи промени.

Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност – нова административна и съдебна практика.

Командироване на работници в държави от ЕС. Определяне на приложимо законодателство – Регламент /ЕО/ № 883/2004. Основно правило и изключения.

Процедура за издаване на удостоверение А1 от НАП

Внасяне на осигурителни вноски в България. Специални правила за определяне на осигурителния доход – чл. 6а от КСО. Актуална практика на Върховния административен съд.

Признаване на осигурителни права, придобити в държава от ЕС или в трета страна.

Коригиране на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ

Отговори на въпроси

Зорница Димитрова – експерт по осигурително законодателство
Започва работа в НОИ през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване. След прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от НОИ към НАП през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. Понастоящем е адвокат и консултант в сферата на социалното осигуряване. Сътрудничи на водещите счетоводни печатни издания, има богат опит като лектор на бизнес клиенти и на органите по приходите от НАП.

Семинарът включва 6 уч. ч. (9,30 – 15,00 ч.) лекции, две кафе паузи, материали

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

За контакти и записване:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

 

ЦЕНИ:

150 лв. без ДДС /180 лв. с ДДС/ за участник

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:

140 лв. без ДДС/168 лв. с ДДС/

Краен срок за записване и плащане: 10.04.2020 г. при наличие на останали свободни места!

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

Магистер Диксит ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

 

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia