Семинар „Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.КСО, командироване в ЕС, Осигуряване на управители и самоосигуряващи се лица. Практика на НАП и ГИТ. Съдебна практика.“

Приключило

23 октомври 2018

София

Семинар „Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.КСО, командироване в ЕС, Осигуряване на управители и самоосигуряващи се лица.  Практика на НАП и ГИТ. Съдебна практика.“

Дата:

23 октомври 2018, вторник

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

23. 10. 2018г.

Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.
Промени в КСО и наредбите по прилагането му, командироване на работници в държави-членки на ЕС, Осигуряване на управители и самоосигуряващи се лица.
Практика на НАП и ГИТ. Съдебна практика.

Лектор: Зорница Димитрова – адвокат, експерт по данъчно и осигурително право
Начало: 9:30ч. – 15:00ч.
Място на провеждане: Хотел Хемус, гр. София

Теми:
1. Промени в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му през 2018г.
1.1 Обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
1.2 Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход.
1.3 Пенсии за военна инвалидност.
2. Осигуряване на управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика.
2.1 Период на осигуряването – вписване и заличаване от търговския регистър.
2.2 Договор за управление или трудов договор. Съдебна практика.
2.3 Може ли собственика на ЕООД да сключи трудов договор сам със себе си? Съдебна практика.
2.4 Осигуряване на различни основания в няколко дружества. Ограничаване на осигурителния доход до максималния му размер.
3. Самоосигуряващи се лица.
3.1 Авансови и окончателни осигурителни вноски. Практика на НАП и съдебна практика.
3.2 Започване, спиране, прекратяване и възобновяване на осигуряването. Съдебна практика.
3.3 Получаване на обезщетения от НОИ.
4. Внасяне на осигурителни вноски върху възнагражденията по граждански договор.
4.1 Определяне на месечния осигурителен доход.
4.2 Подаване на декларации обр. №1 и №6.
4.3 Трудов или граждански договор. Практика на НАП и ГИТ
5. Очаквани промени при командироване на работници в държави-членки на ЕС.
6. Промени в Административнопроцесуалния кодекс, които ще се отразят в работата на предприятията.

Информация за Зорница Димитрова: Започва работа в Националния осигурителен институт през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване.
Следвайки професионалните си интереси, след прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от Националния осигурителен институт към Националната агенция за приходите през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. В продължение на десет години участва при формирането на методологията и практиката на НАП по прилагане на осигурителното законодателство.
Проявява специален интерес към международното право, като участва във въвеждането на европейското законодателство в областта на свободното движение на хора при приемането на България в Европейския съюз, а след това при практическото му прилагане.
Понастоящем е адвокат и консултант в сферата на социалното осигуряване и данъците.

Начало 9:30ч. 9:30 – 11:00ч. лекция 11:00 – 11:30ч. кафе пауза 11:30 – 13:00ч. лекция
13:00 – 13:30ч. кафе пауза 13:30 – 15:00ч. лекция

Въпрос към лектора може да изпратите на magisterd@abv.bg
В цената на обучението се включват: 6 учебни часа лекции, две кафе паузи, материал

За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение – моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим сертификат!
–––––––––––––
ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Е–mail: magisterd@abv.bg Тел. 08888 07 911 www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЦЕНИ

За един участник –( 130 лв. без ДДС) 156 лв. с ДДС

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (120лв. без ДДС )144 лв. с вкл. ДДС за участник