Семинар „Актуални проблеми на застрахователното право“

Приключило

12 февруари 2020

София

Семинар „Актуални проблеми на застрахователното право“

Дата:

12 февруари 2020, сряда

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

На семинара ще бъдат детайлно разгледани актуалните проблеми на застраховането, като специален акцент ще бъде поставен върху анализа на материята пред призмата на практиката на съдилищата.

В центъра на семинара е поставена следната юридическа тематика:

– Имуществено застраховане
– Автомобилна застраховка „Каско“
– Застраховане на професионална отговорност
– Основанията за отказ от плащане на застрахователно обезщетение в практики на застрахователите и в съдебната практика
– Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“

По отношение на застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“ ще бъдат представени процесуалните проблеми и критерии за определяне размера на застрахователното обезщетение в съдебната практика и в проекта на Методика за определяне на обезщетенията за неимуществени вреди и свързаните с тях имуществени вреди на Гаранционен фонд.

Лектор на семинара е:

Съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – заместник-председател на Софийски градски съд

Такси за участие в семинара:

При регистрация до 22 януари – 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 22 януари – 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

Таксата за участие включва: лекционни и презентационни материали по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, кафе при регистрацията, обяд в ресторанта на хотел Витоша, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 7 февруари 2020 г.