Семинар „Актуални практически въпроси по прилагане на Закона за устройство на територията“

Приключило

30 ноември 2017

София

Семинар „Актуални практически въпроси по прилагане на Закона за устройство на територията“

Дата:

30 ноември 2017, четвъртък

Час:

9,30

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София, бул. Черни връх 31

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД

За събитието

30.11.2017 г.

лектор: Савин Ковачев

начало 9:30 ч.

гр.София, хотел Хемус

1.    Създаване на регистри и архиви на индивидуалните административни актове, по  устройство на територията и строителството;

2.    Подробният устройствен план по чл.16 – правна природа, специфика, изработване, одобряване и проблеми след промените в ЗУТ от 2017 г.;

3.    Територии за комплексно застрояване – актуално състояние и перспективи след отпадане на мораториума;

4.    Специфични казуси по отношение на  паркоместата, оградите, временните строежи и преместваемите обекти;

5.    Процедурата по допускане изработването, одобряване и изменение на подробни устройствени планове и отношението им с общите устройствени планове;

6.    Четирите режима за разрешаване на строителство по ЗУТ;

7.    Загуба на правно действие на разрешението за строеж и  неговата презаверка;

8.    Строителен процес – етапи, участници, актове и протоколи;

9.    Оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията – актуална нормативна уредба и съдебна практика;

10.                    Контрол за недопускане нарушения на ЗУТ;

11.                     Промените в административно- наказателните разпоредби от 2017 г. и значението им за органите на местната администрация;

12.                    Промените в подзаконовите актове по прилагане на ЗУТ;