Семинар „Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г.  Промени в ЗДДС от 01.01.2021 г.“

Дата:

8 декември 2020, вторник

Час:

09:30 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Разград, ул. "Жеравна" № 15, Разград, хотел "Картоон" (Cartoon hotel)

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Магистер Диксит ЕООД и Доместикс ЕООД Ви канят на семинар в Разград

на 08.12.2020 г.  на тема:

Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г.

Промени в ЗДДС от 01.01.2021 г.

Лектор:

адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Място на провеждане: хотел „Картоон“ (Cartoon hotel) ул. „Жеравна“ № 15, гр. Разград

 

Ограничен брой места за онлайн участие!

ТЕМИ:

Основни промени на ЗДДС – 2020

1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;

2. Корекция на определението за доставка на стоки:

3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;

4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;

5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;

6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:

7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;

8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;

– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;

9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);

„Бързи поправки на 112 Директива”

1. Документи за доказване на ВОД на стока;

2. Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;

– същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;

Връзка с:

– ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;

– тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;

3. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”

–          същност на схемата; доказване – документи – регистри;

4. Други промени

Предстоящи промени на ЗДДС от 01.01.2021г.

Отговори на въпроси

(Програмата ще бъде актуализирана съобразно състоянието на законодателството към датата на провеждане)

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакти и записване:

тел. 08888 07 911   е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

г –жа Валя Александрова – представител на Магистер Диксит ЕООД за гр.Разград

Тел.0888 916 634 e-mail: v.aleksandrova1@abv.bg

 

Семинарът включва: лекции 9,30 – 14,00 ч., кафе пауза, материал

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение по заявка

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА при записване и заплащане на таксата  до 20.11.2020 г. 100 лв. без ДДС (120 лв. с ДДС) за всеки участник!!!!

 

Редовни цени след 20.11.2020 г.

120 лв. без ДДС /144 лв. с ДДС/ за един участник

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 110 лв. без ДДС /132 лв. с ДДС/

 

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален с 50% и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia