Обучение „Актуални казуси и практика при командироване в страната и чужбина. Документиране и внасяне на данъци и осигурителни вноски“

Приключило

23 април 2024

Online

Обучение „Актуални казуси и практика при командироване в страната и чужбина. Документиране и внасяне на данъци и осигурителни вноски“

Дата:

23 април 2024, вторник

Час:

09:30 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД

За събитието

Онлайн обучение на 23.04.2024 г. на тема:

Актуални казуси и практика при командироване в страната и чужбина. Документиране и внасяне на данъци и осигурителни вноски

Лектор: адв. Зорница Димитрова
експерт по данъчно и осигурително право

Начало: 09,30 ч. – 14,00 ч.
Онлайн през zoom.us

Теми:

1. Обзор на правната рамка – Кодекс на труда, Наредбата за командировките в страната, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина.
2. Наредбата за командировките в страната. Документиране на командировките.
 Издаване на командировъчна заповед
 Изплащане на дневни, пътни и квартирни разходи.
 Внасяне на данъци и осигурителни вноски върху разходите за командировка.
3. Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Приложно поле. Документиране на командировките.
– Издаване на командировъчна заповед
– Изплащане на дневни, пътни и квартирни разходи.
– Внасяне на данъци и осигурителни вноски върху разходите за командировка.
4.Отговори на въпроси ( въпроси могат да се изпращат и предварително на ел. поща)

Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg или magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg magisterd@abv.bg
Денислава Рускова

Цена 130 лв. без ДДС / 156 лв. с ДДС при записване и плащане до 27.03.2024 г.

В периода 28.03.24г. – 08.04.24 г. няма да се обработват записвания, няма да се изпращат проформи и фактури. Направените заявки и плащания ще бъдат обработени по реда на постъпване след 08.04.2024 г.!!!!!!!

Цена 140 лв. без ДДС  / 168 лв. с ДДС при записване и плащане
от 28.03.2024 г. до 16.04.2024 г.

Цени след 16.04.2024 г.:
160 лв. без ДДС /192 лв. с ДДС/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 150 лв. без ДДС /180 лв. с ДДС/ за участник
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на онлайн участие за втори и следващ представител от една фирма
90 лв. без ДДС / 108 лв. с ДДС за един участник.
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат.)

Обучението включва:
лекции 09.30 ч.- 14,00 ч.,почивка, презентация в електронен вид изпратена на Вашия имейл.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, презентация и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизане в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и превеждане на таксата 19.04.2024 г.