Семинар „Актуална практика по ЗДДС и нов правилник за прилагане на ЗДДС – 2018“

Приключило

11 октомври 2018

София

Семинар „Актуална практика по ЗДДС и нов правилник за прилагане на ЗДДС – 2018“

Дата:

11 октомври 2018, четвъртък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС през 2018г.

Дата: 11.10.2018г.
Начало: 9:30ч.

Лектор: адвокат Росен Русков

Място на провеждане: гр. София хотел Хемус

Теми:

Промени на ППЗДДС

1. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС;

– ускорена регистрация – чл. 96, ал. 1, изр. второ(НОВО);

– ежедневно наблюдение на облагаем оборот ;

– документи;

2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС;

– Справка за облагаем оборот;

– подаване на последна Справка – декларация;

3. Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване;

– определяне на брой години за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;

– спиране на срок за за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;

– корекции по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС при дерегистрация преди края на годината;

– как се декларират корекциите по чл.79, чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;

– еднократни;

– многократни(ежегодни);

– изчисляване на коефициент по чл. 73 ЗДДС;

– отмяна на чл. 66, ал. 7 и ал. 8 ППЗДДС;

4. Регистър по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС на лицата, които не предоставят обезпечение за придобиване горива за собствено потребление.

Други промени:

Подаване на справки-декларации и VIES-декларации на хартия в определени случаи;

Изменения, свързани с инвестиционно злато.

Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС;

Право на данъчен кредит по повод на дерегистрация и последваща регистрация;

Право на данъчен кредит по чл. 97а ЗДДС;

Указание на НАП за прилагане на чл. 19 ДОПК – лична отговорност за фирмени задължения;

Начало 9:30ч.
9:30 – 11:00ч. лекция
11:00 – 11:30ч. кафе пауза
11:30 – 13:00ч. лекция
Отговори на въпроси
Въпрос към лектора може да изпратите на magisterd@abv.bg
Цената на обучението включва: лекции 4 уч.ч., кафе пауза, материал
––––––––––––
За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение по специализирана тема – моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Е–mail: magisterd@abv.bg
Тел. 08888 07 911
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Запознайте се с Политиката ни за поверителност и и срокове за анулации на https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЦЕНИ
За един участник –( 120 лв. без ДДС) 144 лв. с вкл. ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (110лв. без ДДС )132 лв. с вкл. ДДС

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56