Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина на тема „Мозъчни тумори“

Приключило

9 - 10 юни 2023

Варна

Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина на тема „Мозъчни тумори“

Дата:

9 - 10 юни 2023, петък - събота

Час:

13:30 - 18:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Рослин Димят Хотел, Варна

За контакти:

E-Mail

За събитието

Академията по молекулярна патология и персонализирана медицина на тема „Мозъчни тумори“ ще се проведе на 09-10.06.2023г., в „Рослин Димят Хотел “, гр. Варна.

  Първият ден ще бъде в мултидисциплинарен формат, който ще включва лекции на водещи специалисти от всички медицински специалности, които участват в диагностиката и комплексното лечение на мозъчните тумори. Този модул ще бъде подходящ за специалисти и специализанти по обща и клинична патология, медицинска генетика, молекулярна биология, образна диагностика, неврохирургия, медицинска онкология, детска онкология, лъчетерапия.

Вторият ден ще бъде посветен на специализирано обучение по молекулярна патология и прецизна диагностика на мозъчните тумори при възрастни и при деца. Курсът включва изучаване на патологията на туморите на ЦНС с акцент върху класификацията на първичните мозъчни тумори, СЗО, 2021г. и общите промени в структурата, номенклатурата, диагностичните правила, определяне на степента на малигненост и на специфичните промени в отделните таксономични категории мозъчни тумори. Важно място заема ролята на молекулярнопатологичните /имунохистохимични и генетични/ изследвания, база за изграждане на модерна интегративна диагноза.

В рамките на курса, освен лекционен материал се провежда и практическо обучение с демонстрация на хистологични препарати от клинични случаи и дигитална патология. Курсът е предназначен  за докторанти, специализанти и за специалисти по клинична патология за осъвременяване на знанията им в областта на невроонкологията, която е динамична и бързо променяща се медицинска дисциплина. Подходящ е също за специализанти по неврохирургия, образна диагностика  и медицинска онкология.

Участниците в Академията ще получат сертификати.

Можете да се регистрирате за събитието ТУК.

Подробна информация за събитието можете да намерите на сайта на БАППМ и в сайта на NEW EVENT.