Обучение „ADR – превоз на опасни товари“

Дата:

30 ноември 2020, понеделник

Час:

09:00 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 62 60 60, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Обучението запознава с условията и валидността на регулацията ADR за превоз на Опасни товари със сухопътен транспорт. Дава практически насоки кога и какви опаковки е допустимо да бъдат използвани, как да бъдат етикетирани и маркирани правилно, как се изготвя Декларация за превоз на опасни товари.

АУДИТОРИЯ

за персонал на фирми, осъществяващи организация и транспортиране на опасни товари;
за тези, които подготвят пратки с опасни товари със сухопътен транспорт;
за персонала на производствени, спедиторски и транспортни фирми.

ТЕМАТИКА

класификация на опасните товари – класове на опасност;
ADR регулация. Валидност;
елементи на опасния товар – UN номер, Proper shipping name, Packing group;
лист с Опасните товари / Dangerous Goods List – Част 3.2;
информационен лист за безопасност MSDS;
процедури по изпращане на пратки, съдържащи опасни товари – етикети, маркировка, стикери, документи;
облекчени условия за транспортиране на опасни товари в зависимост от количеството в една опаковка – Limited quantity;
облекчени условия за транспортиране в зависимост от превозваното количество в 1 транспортна единица – 1.1.3.6 АДР.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

как да работите с АДР регулацията;
как да определите правилната опаковка, както и количествата, които са допустими в една опаковка;
как да поставите правилните етикети и маркировки;
MSDS / Информационен лист за безопасност – какво съдържа и къде да намерите информацията за Опасния товар. Какво задължително трябва да съдържа т. 1;
как да изготвите Декларацията за превоз на опасни товар;
кога може една пратка с опасни товари да се превозва при облекчени условия – като Limited quantity в една опаковка; както и облекчените условия за превоз в едно Превозно средство съгласно АДР 1.1.3.6.

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението протича под формата на Презентация, като са включени нагледни материали и реални практически примери

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org