ONLINE LIVE – Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme

5 - 6 окт. 2020

София

ONLINE LIVE – Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme

Дата:

5 - 6 окт. 2020, понеделник - вторник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ONLINE LIVE, София

За контакти:

Проджекта, 02 983 5324, E-Mail

Организатори:

Проджекта

За събитието

PRINCE2® Practitioner е втората от двете сертификационни програми по методологията за управление на проекти PRINCE2®. Ако искате да използвате метода PRINCE2® ефективно, теорията е важна, но Вие трябва да сте в състояние да прилагате метода в реални проекти. Като естествено продължение на програмата PRINCE2® Foundation, тази програма е фокусирана върху прилагането на теорията в реална ситуация. Програмата е задължителна за хора, които искат да преминат успешно изпита PRINCE2® Practitioner.

Цел
Курсът и изпитът PRINCE2® Practitioner са насочени към оценката на това дали кандидатът би могъл да приложи PRINCE2® при изпълнението и управлението на некомплексен проект в организационна среда, подкрепяща PRINCE2®. За тази цел кандидатът трябва да демонстрира компетенциите, необходими за ниво Foundation и да покаже, че може да приспособи и приложи PRINCE2® за задоволяване на нужди и решаване на проблеми в даден проектен сценарий.

Специфични цели:
След обучението участниците ще:

  • Познават и ще бъдат в състояние да обсъждат подробните обяснения на всички процеси, теми и техники и управленски продукти на PRINCE2, по отношение на тяхното прилагане в конкретен проектен сценарий.
  • Демонстират разбиране на взаимовръзките между процесите, темите, техниките и управленските продукти в PRINCE2® и ще могат да прилагат това разбиране.
  • Демонстират разбиране на логиката на процесите темите и техниките в PRINCE2®
  • Демонстрират своята способност да приспособяват PRINCE2® към различни проектни среди.

Участници
Курсът е подходящ за участници, които участват в изпълнението на проекти и които искат да придобият сертификат за управление на проекти PRINCE2® Practitioner.

Описание на курса
Курсът PRINCE2® Practitioner е организиран като двудневно присъствено обучение.

Предварителни изисквания

За да имате право да се явите на изпита PRINCE2® Practitioner, трябва да притежавате един от следните сертификати по управление на проекти:

– PRINCE2® Foundation
– Project Management Professional (PMP)
– Certified Associate in Project Management (CAPM)
– IPMA Level A® (Certified Projects Director)
– IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
– IPMA Level C® (Certified Project Manager)
– IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)

Език на обучение и изпита: английски

Формат на изпита:
– Обективно тестване
– 8 въпроса – 10 позиции във всеки въпрос, една точка за верен отговор на всяка позиция
– необходими са 44 или повече точки за успешен изпит (от общо 80) – 55%
– два и половина часа (150 минути) продължителност
– По време на изпита може да се ползва официалният наръчник за PRINCE2 – Managing Successful Projects with PRINCE2® 2009 Edition