Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Приключило

21 - 23 мар. 2019

София

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата:

21 - 23 мар. 2019, четвъртък - събота

Час:

09:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

За контакти:

02 983 5324, E-Mail

Организатори:

Проджекта

За събитието

Най-популярното обучение по PRINCE2 в България!

Какво Ви предлагаме:

  • Опит от стотици успешно сертифицирани по PRINCE2 в рамките на нашите програми в България
  • Един от най-успешните и опитни международни лектори по PRINCE2
  • Включена в цената на курса онлайн среда за предварителна подготовка с изключително богати материали и възможност за генериране на примерни изпити от база данни с тестови въпроси. Това улеснява подготовката и увеличава шанса за успех на изпита!
  • Предоставяне на PRINCE2 Introduction Manual, PRINCE2 Foundation training manual и PRINCE2 Foundation Q&A Workbook в PDF преди курса
  • Обучение, базирано на собствена разработка – “PRINCE2 Trigger Map”, за по-лесно възприемане, запомняне и прилагане на метода
  • Възможност по всяко време да задавате въпроси на лектора
  • Изключителна висока успеваемост на нашите курсисти на изпита
  • Безплатно повторно преминаване на курса при заплащане на такса за повторен изпит (макар че вероятността да не вземете изпита от първия път след нашето обучение е много малка)
  • Достъпна цена и изгодни условия за плащане. За да ползвате отстъпка е достатъчно да изпратите вашата заявка в посочения срок (не е необходимо да плащате веднага)

Ключов елемент от курса PRINCE2 Foundation е процесният модел, който ще бъде демонстриран чрез специално разработена от обучаващата организация карта на процесите – PRINCE2 Trigger Map. Участниците ще научат какво представлява моделът, как различните проектни дейности и проектни роли са свързани помужду си и как PRINCE2 се справя с изключенията, които неминуемо възникват във всеки проект. По време на курса, участниците ще научат как да създават организация за управление на проекта, която да е отговорна планирането и изпълнението на проекта. Ще научат и как да дефинират различните роли за управление на проекта, за да се гарантира неговото изпълнение по най-ефективен и ефикасен начин. Ще бъде представен и методът за „управление по изключение“, като ключов за управление на проблемите на проекта.

В края на курса, участниците ще имат възможност да положат официалния изпит PRINCE2 Foundation. Ако на по-късен етап те поискат да се явят на изпита PRINCE2 Practitioner, те трябва да са преминали успешно изпита PRINCE2 Foundation. Курсът ще бъде проведен от акредитиран лектор по PRINCE2 от Trans-Atlantic Consulting Group.

Учебните материали са изчерпателни и напълно достатъчни за успешното полагане на изпита. Те включват ръководства в PDF, слайдове, упражнения, примерни изпити, база данни с тестови въпроси и възможност за генериране на тестови изпити, както и официалния Английско-български речник на термините в PRINCE2.

Курсът включва предоставяне на ръководства в PDF и достъп до онлайн среда за предварителна подготовка с изключително богати материали и възможност за генериране на примерни изпити от база данни с тестови въпроси. Това улеснява подготовката и увеличава шанса за успех на изпита!