12-та национална конференция по е-образование „Дигиталните технологии – инструмент за развитие на е-образованието“

Приключило

13 октомври 2016

София

12-та национална конференция по е-образование  „Дигиталните технологии – инструмент за развитие на е-образованието“

Дата:

13 октомври 2016, четвъртък

Час:

8:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

София Хотел Балкан, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ICT Media

За събитието

Дигиталните технологии са инструментът на младите хора, с който те опознават и преживяват света. Точно затова те се възприемат като естествено условие за качествено образование. ИКТ са важна част от съвременното общество, а електронното образование е неразделна част от процеса на повишаване качеството на обучението. Всеки гражданин трябва да има достъп до дигитални умения, за да бъде пълноправен член на съвременното общество. Много важно за постигането на тази цел е повишаване осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на техните умения за използването на ИКТ. Доброто образование е в основата на просперитета и конкурентоспособността на всяка икономика, затова за поредна година представители на Европейската комисия, държавата, неправителствените организации и бизнесът се обединяват, за да дискутират предизвикателствата и възможностите за развитие на е-образованието в страната. Отново специално внимание ще бъде отделено на развитието на новите технологии и подготовката на младите кадри.