12-та годишна среща на бизнеса с правителството

Приключило

30 януари 2018

София

12-та годишна среща на бизнеса с правителството

Дата:

30 януари 2018, вторник

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

София Хотел Балкан, София

За контакти:

+35924615370, E-Mail

Организатори:

Вестник Капитал

За събитието

Големите въпроси на 2018

Ще постигне ли България устойчив ръст, докато губи човешки капитал?
Как българската икономика да стане атрактивна за работещите в чужбина?

Въпреки че българската икономика расте устойчиво през последните месеци, бизнесът е изправен пред сериозно предизвикателство, което може да ограничи бъдещия ръст – недостигът на хора. Липсата на човешки ресурс се усеща от все повече сектори на икономиката. Огромният брой българи, които емигрираха през последните 15 години, остави сериозен дефицит на пазара на труда, а влошаващата се демография и неконкурентното образование изострят този проблем.

Без възможност да се разрастват с хора, фирмите ще са принудени да замразят инвестициите си и да ограничат бъдещи планове за експанзия и растеж. Битката за таланти е глобална и може да се превърне в сериозна спирачка пред икономическия подем.

Годишната среща на бизнеса с правителството традиционно ще събере ключови представители на властта със собствениците на най-големите компании в България.

Те ще имат възможност да обсъдят какви са държавните политики, както и стратегии от страна на бизнеса, които могат да се противопоставят на негативната тенденция.

Срещата се провежда в началото на българското председателство на ЕС – подходящ момент за България да предложи промяна в съюзни регулации и политики, така че да защити своя интерес.

Краен срок за регистрация: 26 януари

Такса за участие: 704 лв. с ДДС

Достъпът на медии до събитието става само с предварителна регистрация. За повече информация, моля свържете се с нас на office@janev-janev.com

Публикувано на 18 декември