Нови възможности за финансиране на бизнеса бяха представени на седмото издание на форума „Инвестиции в устойчивата енергия“ на 29 ноември

Министерството на иновациите и растежа подпомага бизнеса със 146 млн. лева

Нови възможности за финансиране на бизнеса бяха представени на седмото издание на форума „Инвестиции в устойчивата енергия“ на 29 ноемвриНа 29-и ноември в София фондация Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ заедно с общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Българска стопанска камара и Столична община организираха национална кръгла маса за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), която се съсредоточи върху проектите за устойчива енергия в промишлеността и малките и средни предприятия.

Участие в събитието взеха Теодора Полимерова от Столична община,  Добри Митрев, Българска стопанска камара, Велина Попова, началник отдел „Програмиране“ на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа, София Касидова, Българска банка за развитие, и представители на някои от най-големите български търговски банки.

Сред водещите теми, които експертите обсъдиха бяха:

o   съществуващите финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност и ВЕИ в предприятията;

o   успешните практики и бариери при прилагането на специализирани финансови продукти;

o   системите за управление на енергията в предприятията.

„Необходима е по-голяма прозрачност и осъзнаване функцията на публичните консултации за оптимално използване на публичните средства като инструмент за привличане на частни инвестиции“, отбеляза Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект.“

Форматът на събитието предоставя платформа за обмен и координация между националните власти, представители на бизнес асоциации и финансови институции, за да се насърчат инвестициите в проекти за устойчива енергия в промишлеността и местните предприятия.

„Предизвикателствата ни правят устойчиви и по-гъвкави, а човешкият капитал е най-ценен. Незивасимо дали сме готови или не, трансформацията е неизбежна.“, това коментира Добри Митрев, председател на УС на Българска стопанска камара.

Според Митрев има напредък в комуникацията между администрацията и бизнеса и подобряване на диалога.

По време на конференцията бяха представени последните програми за финансиране и бъдещи проекти, които ще подкрепят бизнеса в период на енергийна и икономическа криза.

Нов финансов инструмент ще подпомогне бизнеса със 146 млн. лева по програмата за ВЕИ и локално съхранение за собствени нужди, това съобщи Велина Попова, началник отдел „Програмиране“ на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа. От Министерството съобщават, че програмата ще заработи до края на годината.

От Столична община отбелязаха активната си работа по програмата „Слънчеви градове“ (SolarCities), финансирана от Европейската инициатива за климата, чиято основната цел е да насърчи процеса по изпълнение на проекти в сферата на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). През следващата година подкрепа ще бъде осигурена за 2 000 сгради в столицата, за които ще се обезпечи въздушно заснемане, проучване и оценка на разходите, дигитална платформа с информация за спестените емисии и производството на електроенергия след поставянето на соларните инсталации.

Теодора Полимерова от Столична община уточни, че целта на програмата не е да предостави безвъзмездна помощ на домакинствата, а да подготви сградите за кандидатстване, тъй като първоначалната оценка е значителен разход.

Интересът към провелото се в хибриден формат събитие отразява все по-ясно важността на темата за енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия за бизнеса, институциите и потребителите.

Седмото издание на форума е част от предстоящи общо 12 събития, които „ЕнЕфект“ ще  осъществи в предстоящите месеци. С мероприятието се откри и XVI Национална конференция на Асоциацията на енергийните агенции в България.