Жените на първа линия в борбата срещу COVID-19 бяха във фокуса на Глобалния форум на жените лидери 2021

На събитието, организирано от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, бяха представени работещи решения и практически примери за преодоляване на негативните ефекти от кризата

Пандемията от коронавирус е оказала сериозен негативен ефект върху професионалното развитие, психическото и физическото здраве на жените и са необходими спешни и решителни мерки, за да бъде преодоляна тази тенденция. Около тази позиция се обединиха участниците в Глобалния форум на жените лидери 2021, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“.

Събитието под мотото „New Normal for Women@Life and Work“  събра десетки членове на СЖББ, съмишленици на сдружението и посланици на държави от 3 континента, за да дискутират какви са работещите решения за преодоляване на негативните последици от пандемията. То бе излъчвано на живо и в социалните медии.

„Жените безспорно са сред най-засегнатите от кризата. Не на последно място и заради факта, че почти навсякъде те имат съществен дял в сектори като здравеопазване, услуги и образование, които бяха изложени в най-голяма степен на опасността от вируса“, заяви в приветствието си към участниците д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens за България и Северна Македония и председател на УС на СЖББ. Тя припомни, че влиятелни организации като ЕС и ООН вече са били тревога, че социално-икономическото отражение на кризата заплашва постигнатия напредък относно равенството на половете в Европа и по света.

„За съжаление жените продължават да бъдат дистанцирани от икономическите, социални и управленски процеси. Пандемията не трябва да ускорява половите неравенствата, дори напротив – тя трябва да ни стимулира да ги преодолеем и да продължаваме развитието си. Жените са доказани лидери и това го виждаме в множество професионални направления, дори и в политическата сфера“, подчерта Торстен Гайслер, ръководител на офиса на фондация „Конрад Аденауер“ в България.

Мащабно изследване на агенция Тренд „Новото нормално след COVID-19 и отражението му върху живота и работата на жените“, представено по време на форума, очерта в детайли влиянието на пандемията върху жените в България. 56% от запитаните българските жени посочват, че пандемията е предизвикала финансова несигурност у тях. 11% от общо 520 респонденти са заявили, че са загубили работното си място вследствие от кризата, а за 60% пандемията е имала отрицателно влияние върху психическото им здраве.

По думите на д-р инж. Манолова резултатите от проучването са тревожен индикатор, че са необходими спешни, мащабни и целенасочени действия, за да се предотврати разширяването и задълбочаването на отрицателните ефекти от кризата върху личния, професионалния и обществения живот на жените у нас. „Дистанционна или почасова работа, гъвкаво работно време, менторски и обучителни програми – това са само част от начините да се овладеят тези ефекти и да се поставят основите на една устойчива и трайна промяна за добро. А това може да стане само с обединените усилия на всички заинтересовани страни, включително бизнеса, институциите, неправителствените организации, браншовите обединения“, изтъкна тя.

Във видеообръщение към участниците Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, цитира доклада на ЕС за напредъка по целите за устойчиво развитие за 2020 г. , според който жените понасят 75% от тежестта на неплатените грижи и домакинската работа в ЕС. Същевременно вземането на решения остава доминирано от мъжете, като жените представляват по-малко от 8% от членовете на бордове и изпълнителни директори в Европейския съюз. По думите й пандемията е допринесла за изострянето на тези тревожни тенденции.

По време на тематични панелни дискусии български бизнес лидери, представители на водещи компании като Siemens, Dundee Precious Metals, Telus International, Престиж 96, Hewlett Packard Enterprise, A1, UniCredit Bulbank, Lidl, Аccenture и Асарел Медет, обмениха опит и споделиха ценни практики, решения и насоки за преодоляване на последиците от пандемията. Те бяха единодушни, че кризата е поставила още по-остро във фокуса на вниманието грижата за служителите и тяхното физическо и психическо здраве. Представителите на бизнеса разказаха как техните компании са успели да се адаптират към „новото нормално“ и дадоха примери с практически инициативи, насочени към служителите, с цел преодоляване на негативните ефекти от ситуацията.

Глобалният форум на жените лидери в България 2021 е трети поред и надгражда предишните две издания, организирани от СЖББ през 2016 г. и 2018 г. Една от основните цели на сдружението е с помощта на водещи политици, предприемачи, представители на национални и международни организации да се обсъдят решения и посоки за справяне с неравнопоставеността в представянето на жените в държавните институции, политическите, административни и съдебни органи, в големите компании, както и за гарантиране на равни възможности на труд, образование, достъп до технологии, икономическо овластяване, лично и професионално развитие.