EXPERT EVENTS е организатор на експертни семинари, фокусиран върху провеждането на събития с богата практическа насоченост. Стартирахме през 2008 г. и нашата мисия е да познаваме експертните нужди на професионалистите в България, да следим всички релевантни промени в експертните сектори и да организираме семинари, които решават проблеми и повишават стойността на организациите на нашите клиенти!
EXPERT EVENTS подбира и работи с най-добрите лектори – признати експерти и професионалисти, с богат практически опит и силни умения за взаимодействие и работа с аудиторията на семинарите.
Специализирани сме в провеждането на обучения в областите: Мениджмънт, Маркетинг, Корпоративни финанси, Право, Обществени поръчки, Законодателни промени, Данъчно облагане. В програмите на семинарите залагаме на практическия подход, разглеждането на множество казуси, дискусиите – лектор, участници и привеждането на примери от практиката.
Чрез експертните семинари които организира, EXPERT EVENTS съдейства за подобряването на диалога между представителите на бизнеса, другите организации и публичната власт и способства за установяването и развиването на комуникация между представителите на тези организации. Много от участниците на нашите семинари развиват професионални връзки помежду си, създават нови партньорства и бизнес взаимоотношения.

Контакти

София

ул.

Тел: 0898248016