Study Pro Bulgaria е клон на АВСТРАЛИЙСКА компания, за която работят австралийски, регистрирани, имиграционни и образователни агенти с над 15 год. трудова практика в областта!!! Директорът на клона в България също е регистриран, образователен агент на австралийската, образователна система.
Компанията помага и съдейства на всеки, който желае да емигрира, да работи или да учи в Австралия да придобие съответния вид австралийска виза.

Контакти

София

ул. Йордан Йосифов 8 Б, ет.3, офис 10

Тел: 0884095333