ЕЛАНА е една от най-големите финансови групи от небанковия сектор в България с 26-годишен опит в развитието на новаторски продукти и услуги на българския финансов пазар.

Компаниите на ЕЛАНА са утвърдени експерти в:
– Управление на финансови активи
– Търговия на финансовите пазари
– Инвестиционно банкиране
– Инвестиционно финансиране чрез европейски програми
– Инвестиции в земеделска земя
– Управление на инвестиции във възобновяема енергия
– Управление на публични фондове

Контакти

София

София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12-13

Тел: +35928100077