Ние сме екип, който вярва в смисъла на това да работиш за опазване на здравето на работещите и за осигуряване на тяхната безопасност.

Вярваме, че може успешно да се съчетае изпълнението на нормативните изисквания с чисто човешката грижа за своите колеги.

Вярваме, че има защо хората да бъдат учени и убеждавани да работят безопасно и да пазят здравето си по време на работа, но и не само.

Ние можем да направим за Вас:

Фирмено обучение по безопасност и здраве при работа
Фирмено обучение за опасни химични вещества и смеси
Фирмено обучение по ергономия
Обучителен и консултантски одит по здраве и безопасност
Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси
Ергономична оценка

Контакти

София

Тел: 0889319568