Български Бизнес Форуми са събития, ориентирани към бизнес средата в България. Мисията им е да развиват сред обществото предприемаческо мислене и да помагат за устойчивото развитие на бизнеса. Целят насърчаването на иновативното и креативно бизнес мислене и създаването на благоприятна среда за обмяна на успешни бизнес модели, опит и добри практики.

Контакти

Варна

бул. Цар Освободител #44, офис WeBest

Тел: 0988847827