Microsoft Innovation Center (MIC) е уникално пространство, което обединява работна среда, платформа за събития, презентации, демонстрации и тестване на най-новото в областта на ИТ, предназначено за пре-селектирани ИТ стартиращи компании и нуждите на бизнеса. В MIC са обособени различни зони в зависимост от функционалните им специфики.

Контакти

София

бул. Цариградско шосе 111Б, София Тех Парк, сграда

Тел: +359 894 521 301