Всеки от нас може повече!
Да, да!
Задачата на всеки е да реализира възможно най-добрата своя версия.
Тук споделяме неща, които са ни допаднали, накарали са ни да се замислим, вдъхновили са ни.
Ние сме семейство Аненкови. Независими бизнес-партньори на Корпорация „Сибирско здраве“.
Изграждаме и развиваме бизнес-екип в системата на компанията.
За нас е важно да покажем на партньорите си как чрез бизнеса със „Сибирско здраве“ те могат да достигнат своите цели и мечти и да им помогнем да ги осъществят.
Приоритети: личностен растеж и развитие, финансовата независимост и свобода.
Ако и Вие споделяте подобни ценности, бихме са радвали да Ви приветстваме в екипа!
Този свят от възможности е отворен и за Вас!