Обучение „Здравословни и безопасни условия на труд в склада“

Приключило

28 юни 2018

София

Обучение „Здравословни и безопасни условия на труд в склада“

Дата:

28 юни 2018, четвъртък

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София

Връзки:

supplychain.bg

За контакти:

Павлина Цветанова, 0886277735, E-Mail

Организатори:

Supply Chain Ltd

За събитието

Каним ви на интерактивно практически насочено обучение

Здравословни и безопасни условия на труд

От Модул II от Тренировъчна школа Складово стопанство

Теми:

Защита и превенция на риска. Минимизиране на професионалните рискове в склада и логистиката. Безопасна експлоатация на транспортната техника – отговорности на служителите. Безопасност за хората и стоките. Защита на фирмата и клиентите.

Вътрешно-фирмена комуникация. Ефективно обслужване на колеги. Превантивни мерки срещу изтичане на информация.

 

Подробна програма:

1.      Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в склада. Задължения на складовия персонал. Професионален и здравен риск при различни трудови дейности. Начини и средства за защита  и ограничаване на вредните фактори. Защитни приспособления за различни видове дейности. Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

2.      Безопасна експлоатация на транспортна техника. Стандарти, техническа и технологична документация. Права, задължения и отговорности на транспортните работници и ръководители. Работно и специално облекло.

3.      Безопасна работа със стелажи, рампи, кари и колички, околна среда. Безопасно пренасяне на обичайни товари, на тежки и опасни товари. Безопасност при обезпаразитяване.

4.      Предпазване от кражби на стоки и информация. Изтегляне на стоки от пазара.

5.      Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари.

6.      Видове травми (рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури).

7.      Видове комуникация в организацията. Основни цели и принципи на бизнес комуникациите. Критерии за добра комуникация. Бариери.

8.      Спазване на йерархията. Създаване и следване на процедури. Докладване за постижения и нередности. Поведение по време на вътрешен одит.

9.      Работа в екип и комуникации. Вътрешна и външна среда на екипа. Основни проблеми при работа в екип и начини за подобряване на комуникацията в екипа.

10.  Комуникация с клиенти. Комуникация с държавни служители. Комуникация с нежелани обекти. Комуникация с хора извън фирмата. Превентивни мерки срещу изтичане на информация.

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите тук: http://supplychain.bg/obuchenija-2/

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 260 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.