Семинар „ЗДДС и ЗКПО за 2019 г., и обжалване на актове на НАП“

Приключило

11 февруари 2019

София

Семинар „ЗДДС и ЗКПО за 2019 г., и обжалване на актове на НАП“

Дата:

11 февруари 2019, понеделник

Час:

08:30 - 16:45

Достъп:

Такса участие

Място:

София, София, Гладстон №8

За контакти:

0879 54 54 26, E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

Практически семинар

ЗДДС и ЗКПО за 2019 г. и обжалване на актове на НАП

Лектори: Моника Петрова, експерт по ДДС

Валентина Ватева-Гекова, експерт по ЗКПО

Веселина Канатова-Бучкова, адвокат, специалист по данъчно право

11.02.2019 г., гр. София

08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч. Модул ДДС

Промени в ЗДДС за 2019 г.

Промени, свързани с въвеждане на правилата на европейски директиви, отнасящи се до:

– доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и доставки на услуги, извършвани по електронен път;

– данъчното третиране на ваучерите

Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС
Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъмездни доставки на стоки
Други промени

10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч. Модул ЗКПО

Промени, свързани с въвеждане на Директива 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци.

– правило за ограничаване на приспадането на лихви

– правило за контролираните чуждестранни дружества (CFC rule).

Данъчно третиране на договори за оперативен лизинг съгласно МСС при лизингополучателя.

Промяна в реда за деклариране и внасяне на данъци за последния данъчен период.

Промени, свързани с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.

Други промени.

12:30 – 13:15 ч. Обяд

13:15 – 14:45 ч. Модул Обжалване

1.Данъчно-осигуителен контол. Производство по издаване на ревизионен акт.

1.1. Образуване на ревизионното производство;

1.2. Срок за приключване на производството;

1.3. Издаване на ревизионния акт.

14:45– 15:15 ч. Кафе-пауза

15:15 – 16:45 ч. Модул Обжалване – част 2

2. Процесуални предоставки за допустимост на съдебното обжалване на ревизионния акт.

2.1. Обжалването по административен ред. Срокове за произнасяне от решаващия орган и значението им за законосъобразността на ревизионния акт;

2.2. Правен интерес от оспорване.

16:45ч. Оценка и раздаване на сертификати.

Цена: 150,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 120.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация – 142,50 лв с ДДС!

Такса за участие в отделен модул: 60,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, сертификати за преминато обучение.

 

Отдел клиенти:
Тел.: 02 974 17 79
Тел.: 0879 54 54 26
Е-мейл: service@raabebg.com
Е-мейл: klienti@raabebg.com