Семинар „Защита на личните данни при управление на човешките ресурси и при предоставяне на счетоводни услуги“

Приключило

19 април 2019

София

Семинар „Защита на личните данни при управление на човешките ресурси и при предоставяне на счетоводни услуги“

Дата:

19 април 2019, петък

Час:

08:30 - 16:45

Достъп:

Такса участие

Място:

парк-хотел Москва, София

За контакти:

Раабе България, 02 974 17 79 , E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

Защита на личните данни при управление на човешките ресурси и при предоставяне на счетоводни услуги

Задължения за администраторите, определени с националното законодателство на Република България

Лектор: Маргарита Хубенова – доктор по информационно право и експерт по защита на личните данни

19 април 2019 г., гр. София, парк-хотел Москва

08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците
09:00 – 10:30 ч. Въведение в темата за защитата на личните данни – нормативна уредба и основни понятия. Съотношение между изискванията на GDPR и Закона за защитата на личните данни.
Практическа задача.

10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч. Принципи за събиране и обработване на лични данни. Особености при обработката на данни за работници и служители. Права на субекта на данните. Изисквания за упражняването им съгласно Закона за защита на личните данни.Практическа задача.

12:30 – 13:00 ч.Обяд

13:00 – 14:30 ч.Специални правила при обработката на личните данни на работното място и допълнителни задължения за работодателите като администратори на лични данни. Особени случаи при обработка на личните данни, регламентирани в Закона за защитата на личните данни.
Практическа задача

14:30 – 15:00 ч. Кафе-пауза

15:00 – 16:30 ч. Правомощия на Комисията за защита на личните данни и взаимодействие с нея.

16:30 – 16:45 ч. Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

За лектора

Маргарита Хубенова – доктор по информационно право и експерт по защита на личните данни

Образование:

Юридически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Доктор по информационно право (2017 г.); Магистър по право (2010 г.)

Професионална ангажираност:

Правен консултант по електронно управление (от 2013 г. до сега). Опит при изготвянето на правни и бизнес анализи, на технически задания за системи за електронно управление и на стратегически документи в областта на електронното управление. Консултант в областта на защитата на личните данни. Член на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP). Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)) и Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от IAP.

Цена:

Цена: 156,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 124.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

Отдел клиенти
Тел.: 02 974 17 79
Тел.: 0879 54 54 26
Е-мейл: service@raabebg.com
Е-мейл: klienti@raabebg.com