XVI Национален конгрес по Хирургия с международно участие „Нови хоризонти пред хирургията”

Приключило

4 - 7 окт. 2018

Варна

XVI Национален конгрес по Хирургия с международно участие „Нови хоризонти пред хирургията”

Дата:

4 - 7 окт. 2018, четвъртък - неделя

Час:

10:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Конгресен център на хотел Интернационал, К. к. Златни пясъци, Варна

За контакти:

Антоанета Смилева, +359 889 400 139, +359 2 892 08 09 до 50, E-Mail

За събитието

Конгресът ще предостави възможност за обмяна на опит и практики между колеги, а също така и възможност за създаване на нови контакти и затвърждаване на вече създадени такива.

На предстоящия конгрес ще бъдат засегнати теми от всички области на хирургията с акцент върху съвременните постижения и предизвикателства, както и етични и правни аспекти на нашата професия.

За участие в XVI Национален конгрес по хирургия, моля изпратете вашите заявки и текстове за одобрение на български и английски на: congress.surgery.2018@gmail.com.

Формите за участие в конгреса са научен доклад, видеопрезентация и постерна презентация.

Краен срок за представяне на заявки за участие и резюмета: 31 март 2018 г.
Изпратените абстракти ще бъдат разгледани от Научния комитет на събитието.
Одобрените доклади ще бъдат предложени за публикуване в пълен обем в допълнителен брой на списание Хирургия. Подложна бланка за постерната презентация и пълна информация относно форматите на доклада и видеопрезентацията ще бъде публикувана на страницата на БХД: www.bgss.eu.

Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите: 30 август 2018 г.

Указания за авторите:

• Резюметата и докладитетрябва дабъдат набългарски език.
• Резюметата следва да спазват следната структура: Ключови думи, Въведение,
Цел, Материали и методи, Резултати, Обсъждане, Заключение.
• Препоръчвасе дасе подготвят и представятвследния форматза публикуване:
– заглавие на статията;
– инициали и имена на всички автори
*Пример: Р. Икономов 1, Т. Стоянова 1, А. Бочева 2;
– име на институцията;
– адрес за кореспонденция с включен e-mail адрес.
• Заглавиетотрябва дабъде изписаносглавни букви,безсъкращения.
• Текстът на научния материал,книгописът,таблиците и легендитекъм тяхследва
да написани в електронен вариант – формат на Microsoft Word с интервал 1,5 и размер на
знаците 12.
Всички резюмета ще бъдат разгледани от Научния комитет, след което ще
бъдете уведомени за статута на Вашето участие.

РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСA

Регистрационната такса включва:

 • Достъп до научните сесии
 • Достъп до медицинската изложба
 • Достъп до сателитните симпозиуми и фирмени презентации
 • Комплект материали
 • Кафе-паузи
 • Коктейл „Добре дошли“
 • Официална вечеря
 • Онлайн сертификат за участие
 • Ранна такса участие нечленове: 330 лв. до 20 юли 2018 г.
 • Ранна такса участие членове: 225 лв. до 20 юли 2018 г.
 • Късна такса участие членове: 270 лв. след 20 юли 2018 г.
 • Такса за млади хирурзи и пенсионери: 150 лв.

Посоченият час е ориентировъчен.

Публикувано на 30 май