XIV Национална Конференция по е-Образование „Дигитални умения за устойчиво е-образнивание“

Приключило

25 октомври 2018

София

XIV Национална Конференция по е-Образование „Дигитални умения за устойчиво е-образнивание“

Дата:

25 октомври 2018, четвъртък

Час:

09:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

International Business School , зала Универсум, София, улица "Винсент ван Гог" 7

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ICT Media

За събитието

През август Правителството одобри 11 Национални научни програми за периода 2018-2022 г., сред които е и Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“. През юни, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обяви, че институцията въвежда предмета „Компютърно моделиране“ от 3-и клас и финансира дейности по интереси в областта на програмирането от 1-и до 7-и клас. Министерството обяви също, че ще бъде увеличен броят на паралелките по информатика в гимназиален етап, ще се разширява и програмата за обучение на гимназисти, които не са в паралелки по информатика, за придобиване на професионална квалификация “Приложен програмист”.

Осигуряването на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение в детски градини, училища и университети в страната е жизнено важно за развитието на достъпно, качествено и устойчиво е-образование. Национална конференция по е-образование за 14-а поредна година ще представи националните политики за развитие на е-образованието в страната, възможностите и предизвикателствата пред съчетанието на традиционните модели с иновациите и добрите практики при въвеждането им в образователния процес.

За кого е подходящо събитието: директори, зам. директори, ректори, зам. ректори, декани, зам. декани и други експерти в средното и висшето образование, представители на държавни институции опериращи в сферата на образованието.