XII национална конференция по болнична фармация

Приключило

5 - 7 окт. 2018

Самоков

XII национална конференция по болнична фармация

Дата:

5 - 7 окт. 2018, петък - неделя

Час:

14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел "Рила", Самоков, к.к. Боровец

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ВАСТЕЛС - България

За събитието

Уважаеми Дами и Господа,

Дванадесета национална конференция по болнична фармация ще се проведе в Хотел „Рила“, к.к. Боровец в периода от 5 до 7 октомври 2018 г.

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЧНИТЕ ФАРМАЦЕВТИ В БЪЛГАРИЯ (ПОБФБ)

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:
Председател:
маг. фарм. Велина Григорова
МБАЛ „Уни Хоспитал” – гр. Панагюрище, Управител Болнична аптека
Секретар:
маг. фарм. Веселина Пушкарова-Антова
СБАЛАГ „Майчин дом” – гр. София, Управител Болнична аптека
Членове:
доц. Евгени Григоров
Национален център по обществено здраве и анализи и Фармацевтичен факултет, МУ – гр. Варна
маг. фарм. Албена Чамурджиева
ВМА – гр. София, Управител Болнична аптека
маг. фарм. Недялка Червенкова
УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив, Управител Болнична аптека
маг. фарм. Николина Христова
УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД – гр. София, Управител Болнична аптека
3. ВАЖНИ ДАТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
Заявки на фирми-спонсори за участие в Конференцията
до 15 юни 2018
Ранна регистрация на делегати в Конференцията
до 1 август 2018
Късна регистрация на делегати в Конференцията
от 2 август 2018 и на място
Посрещане „Добре дошли”
5 октомври 2018
Откриване на Конференцията
6 октомври 2018
Официална вечеря на Конференцията
6 октомври 2018
Закриване на Конференцията
7 октомври 2018
4. АКРЕДИТАЦИЯ:
Мероприятието ще бъде кредитирано като форма на продължаващо обучение от Комисията по качество към БФС. Сертификат ще получат регистрираните участници, платили такса сертификат /таксата за сертификат се поема от самите участници/.

 

5. ЗАЯВКИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ЧРЕЗ:
Формуляр-заявка онлайн (тук)
чрез е-mail: events@wasteels.bg
Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.

 

6. РЕГИСТРАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА УЧАСТИЕ:
Всички участници на Конференцията е желателно да заявят и съответно заплатят своето участие предварително по преференциални цени на фирмата Oрганизатор.

формуляр-участници онлайн (тук)

формуляр-спонсори онлайн (тук)

Регистрацията на участниците на място в Хотел „Рила“ за получаване на всички материали и хотелско настаняване ще започне в 14.00 ч. на 5 октомври 2018 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС.

Работните часове за регистрация през трите дни са:

5 октомври 2018 г. – 14.00 – 19.00 ч.
6 октомври 2018 г. – 08.00 – 18.00 ч.
7 октомври 2018 г. – 08.00 – 12.00 ч.
Фирмата организатор се ангажира за оказване на пълно съдействие на участниците по време на Конференцията:

Регистрация на участниците;
Настаняване;
Предоставяне на материали за Kонференцията;
Предоставяне на информация за удостоверенията от БФС за участие;
Обща информация и координация.
7. ПЛАЩАНЕ:
Банкова сметка за плащане на такса регистрация в лева:

ВАСТЕЛС- България ЕООД
РАЙФАЙЗЕН БАНК – офис София 20, гр. София – 1612
Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00, код: RZBBBGSF

 

Забележки относно заплащане и анулация:

Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.

При заявка на анулации на такса регистрация до 1 август 2018 включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации от 2 август 2018 – суми не се възстановяват.

При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

 

Заповядайте в Хотел „Рила“