Втора лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“

Дата:

11 - 13 сеп. 2019, сряда - петък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски", 200, София, бул. Цариградско шосе, 125, блок 3

За контакти:

сп. Ютилитис, 0879436756, E-Mail

Организатори:

сп. Ютилитис

За събитието

Списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира Втора лятна школа Мениджмънт в енергетиката.

Генерален спонсор: ТОТАЛ Е&П България

Спонсор: Ей И Ес България

 

Целта на лятната школа е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на съвременните предизвикателства пред мениджмънта в енергийния отрасъл.

Участници в семинара ще бъдат студенти, докторанти, млади експерти от енергийни компании, мениджъри от енергийни и ютилити компании, финансови организации, ИТ компании, както и представители на държавни институции и други.

За да бъдат постигнати гореописаните цели, ние от сп. „Ютилитис“ и от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта на мениджмънта в енергетиката.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.