Курс „Високоефективна комуникация за управители на дентални практики“

Приключило

18 - 25 февр. 2019

София

Курс „Високоефективна комуникация за управители на дентални практики“

Дата:

18 - 25 февр. 2019, понеделник - понеделник

Час:

08:00 - 19:00

Достъп:

Входен билет

Място:

Sustainable Profitable Dental Business, София, 9A, Sinanishko ezero Street, office 3

Връзки:

Фейсбук

За контакти:

Ирина Горялова, 0887 567 033, E-Mail

Организатори:

Dreamersdo

За събитието

Ако като управител на дентална практика не комуникирате ефективно с екипа, както и с пациентите, подлагате на твърде висок риск и клиничните, и финансовите резултати.

В стоматологията комуникацията и по-конкретно разговорите са в сърцевината на взаимоотношенията със служители в екипа, с пациентите, доставчици и партньори. А оттам са и ключ към постигане на устойчиви клинични и финансови резултати.

Вижте Поканата на следния линк: http://www.dreamersdo.net/content_files/pages/file/Execution%20Course_Invitation_Feb.%202019.pdf
или в текста по-долу:

КОИ СА КОМУНИКАЦИОННИТЕ „БОЛКИ“ НА УПРАВИТЕЛИТЕ?
Управителите на дентални практики ни казват следното за разговорите си с хората в екипа:

СЛАБА ИНИЦИАТИВНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ |
• “Постоянно напомням за едно и също.”
• “Изпълняват задачите, но не се влагат и бързат да си тръгнат на секундата в края на работния ден. Не знам как да ги запаля.”
• “Мен като ме няма, не мога да си позная клиниката.”

СЛАБА ЕФЕКТИВНОСТ НА РЕДОВНИТЕ ЕКИПНИ СРЕЩИ |
• “Ефективността на срещите с екипа няма и 10%. По-скоро излизаме с напрежение от тях, не с ангажимент.”
• “Не правим редовни срещи, но като се съберем, става ад.”
• “Нещата вървят, но на мен комуникацията ми е “мъгла”.”

НЕСПРАВЯНЕ С ТРУДНИТЕ РАЗГОВОРИ |
• “Като не си вършат работата, ги наковавам.”
• “Търпя, но като ме ядосат, ги наказвам “пред строя”.
• “Отлагам неприятните разговори, но нещата се натрупват и става по-трудно.”

А ЗА РАЗГОВОРИТЕ С ПАЦИЕНТИТЕ:
ТВЪРДЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ИНФОРМИРАНИ ПАЦИЕНТИ |
• “Пациентите вече четат в Интернет, сами се диагностицират и често идват с погрешни очаквания, на които няма как да се отговори.“

ТРУДНИ РАЗГОВОРИ ЗА ЦЕНИ |
• “Напоследък пациентите търсят качествено лечение, но, ако може, да е “безплатно”. Постоянно сравняват и оспорват цената.”
• “Като трябва да кажа цената на пациента, направо се препотявам.”

СЛАБА АНГАЖИРАНОСТ КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО |
• “Пациентът пропуска часа си и въобще не предупреждава.”
• “Пациентите не изпълняват инструкциите и тези разговори с тях ме напрягат и изморяват.”

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ВСИЧКО ТОВА ЗА ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА?
1. ПОВИШЕНИ РАЗХОДИ:
“Имам текучество. А въвеждането на един лекар е инвестиция в хиляди – като обучения и инвестирано от мен време да ги въведа. Не мога да разбера кое не правя, за да ги задържа.”
2. НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ:
“Пациентите въобще не разбират качеството, което получават и не могат да го оценят.”
“Денталното лечение е на едно от последните места по приоритет за пациента. Понякога не можем да ги спечелим.”
3. ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ:
“Работата с екипа ме напряга. Мога да наема още стоматолози, което ще прави допълнителни 20 000 лв. месечно на стол, но не искам, защото ще ми се увеличи напрежението.”

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ?
Този 3-дневен курс (18 и 19 февруари и 25 март) е с вградена едномесечна практика и НЕ Е теоретичен, а е изцяло практически и предвижда по време и веднага след курса да подобрите В ПЪТИ качеството на разговорите с екипа и пациентите. Това води до повишена в пъти ефективност и лекота в клиничната работа и по-високи финансови резултати.
Курсът НЕ Е подходящ за хора, които търсят лекция или интелектуална информация и нямат желание да практикуват.
От помощ е, ако сте преминали през работния процес на 3-дневния практически курс „Как да управлявате денталната практика като устойчив печеливш бизнес в името на пациента?“ на DreamersDoq тъй като той Ви дава посоката и целите, около които да центрирате срещите и разговорите в денталната си практика. Без това също ще имате голяма практическа полза и в пъти повишена ефективност на разговорите с членовете на екипа, с пациенти, доставчици и партньори, но ще усещате, че Ви липсва този център.

За да постигнете практически резултати още по време на курса и да катализирате растежа на денталната си практика, целта му е да Ви “екипира” с доказано работещи практики – резултат от 20-годишния опит и 12-годишното целеносочено търсене на водещите на
прости и действени комуникационни практики, с които са подкрепяли управители на едни от най-напредничавите компании в България:
• Да въвлекат екипи от десетки, стотици и хиляди хора да се ангажират с ум, сърце и ежедневните си действия и
• Да водят успешни срещи и преговори с клиенти.

Тези практики стъпват и на 5-те основни практики на Разговорната интелигентност® (C-IQ) – революционна система от прости за използване разговорни практики, които се основават на най-новите открития на невронауката от последните няколко години. C-IQ бе обявена за 5-те топ бизнес тенденции за 2016 г. от Inc.com и е успешно прилагана от организации от “Форчън 500” (класацията на най-богатите компании в САЩ), както
и мултимилиардни бизнеси и организации като Bayer, Merck, Pfizer, Perrier, American Express, Siemens, Citi, IBM, AIG, Warner Bros Pictures, Bill & Melinda Gates Foundation, Revlon, DKNY, Burberry, Apple и др. Това ноухау е налично в света от 2016 г. и DreamersDo е първата компания, която го въвежда в бизнеса, включително в дентални практики, в България.

Ще разберете КАК ДА ВОДИТЕ ВИСОКОЕФЕКТИВНИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С ЕКИПА:
1. ИНИЦИАТИВА И АНГАЖИРАНОСТ |
Как да въвлечете членовете на екипа, за да се влагат в работата и така да подсигурите постоянно качество на денталните услуги и приятна атмосфера, привличаща пациентите?

2. ЕФЕКТИВНОСТ НА РЕДОВНИТЕ СРЕЩИ С ЕКИПА |
Как да водите оперативните срещи (седмични / месечни / годишни и редовни оперативки с лекари, асистенти и др.) така, че всички, включително Вие, да излизате от тях с яснота, заряд и ангажимент към действие?

3. ТРУДНИ РАЗГОВОРИ С ЛЕКОТА |
Как да водите предизвикателни разговори с членовете на екипа (включително отрицателна обратна връзка) така, че да провокирате искрено задвижване и ангажимент?

Ще разберете и принципите на това КАК ДА ВОДИТЕ ВИСОКОЕФЕКТИВНИ РАЗГОВОРИ С ПАЦИЕНТИТЕ:

1. УСТОЙЧИВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ |
Как да създавате устойчиви взаимоотношения с пациента?

2. ТРУДНИ РАЗГОВОРИ С ЛЕКОТА |
Как да водите предизвикателни разговори с пациентите (особено за пари)?

3. АНГАЖИРАНОСТ КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО |
Как да въвличате и ангажирате пациентите към процеса на лечение?

ВОДЕЩИ НА КУРСА
Ирина Горялова и Петър Горялов са коучове, консултанти и фасилитатори по организационно лидерство и управление с множество международни признания. Имат 12-годишен
опит с едни от най-напредничавите управители и компании в корпоративния сектор, както и с дентални практики в България.
Лектори са по темата за устойчивото управление на денталната практика като бизнес на София Дентал Мийтинг
2018 г. Като експерти по устойчиво организационно
управление през 2018 г. са членове на журито на
конкурса “Дентален мениджър на годината – “АДМИРА”, организиран от АДМБ.
Повече за тях вижте тук: http://www.dreamersdo.net/content_files/pages/About%20DreamersDo.pdf?fbclid=IwAR24T6XtPVxnzvMakw379u7alrNTkWh2IxfaMQAZ_VHMJPMChiU9IjNt5Z

ИНВЕСТИЦИЯ:
При супер ранна регистрация до 31 декември 2018 г. – 3680 лв с ДДС.
Специална отстъпка за членовете на Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ) и всички дентални практики, прилагащи в ортодонтията „Дисциплината Алекзандър“ – 3500 лв с ДДС.
Възможно е изплащане на равни месечни вноски до датата на курса.

При ранна регистрация до 31 януари 2019 г. – 3880 лв с ДДС.
Специална отстъпка за членовете на Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ) и всички дентални практики, прилагащи в ортодонтията „Дисциплината Алекзандър“ – 3700 лв с ДДС.

При регистрация след 1 февруари – 3980 лв с ДДС
Специална отстъпка за членовете на Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ) и всички дентални практики, прилагащи в ортодонтията „Дисциплината Алекзандър“ – 3800 лв с ДДС.

ПРОЦЕС НА ЗАПИСВАНЕ:
Тъй като курсът е изцяло практически и предоставя доказано работещи инструменти в изцяло нов за България формат, провеждаме неангажираща за Вас предварителна среща (на място или по Skype) с потенциалните участници с цел взаимно разбиране и създаване на ясни очаквания за какво е и за какво не е курсът. Взаимно преценяваме дали този курс е подходящ за Вас в конкретния момент. След тази среща ще можете да вземете информирано и осъзнато решение дали този курс е правилният за Вас в момента.

ЗА ВЪПРОСИ И НАСРОЧВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА СРЕЩА, СВЪРЖЕТЕ СЕ ДИРЕКТНО С:
Ирина Горялова, фасилитатор на курса, на: 0887 567 033 или irinag@dreamersdo.net.