VII Национален конгрес по Алергология с международно участие

16 - 18 Ное. 2018

София

VII Национален конгрес по Алергология с международно участие

Дата:

16 - 18 Ное. 2018, петък - неделя

Час:

16:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк Хотел Москва, София

За контакти:

Кристианна Атанасова, (02) 931-11-17; (02) 931-06-36; 0888 905 481, E-Mail

За събитието

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Акад. д-р Богдан Петрунов

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Васил Димитров

 

Важни дати:

 • краен срок за изпращане на заявка за участие с доклад или постер – до 15 юни 2018 г. на e-mail: congress_allergology@abv.bg
 • потвърждение от Организационния комитет за прието участие с доклад или постер – до 1 юли 2018 г.;
 • ранна регистрация на делегати в Конгреса – до 1 октомври 2018 г.;
 • късна регистрация на делегати в Конгреса – от 2 октомври 2018 г. и на място;
 • ранна заявка за участие на фирми спонсори в Конгреса – до 1 октомври 2018 г.;
 • късна заявка за участие на фирми спонсори в Конгреса – от 2 октомври 2018 г. до запълване на изложбените площи;
 • Официално откриване на Конгреса – 16 ноември 2018 г.
 • 16:00 ч.;
  Коктейл „Добре дошли” – 16 ноември 2018 г. – 19:00 ч.;
  Официална вечеря – 17 ноември 2018 г. – 20:00 ч.

 

Теми на Конгреса:

 • Бронхиална астма;
 • Алергичен ринит;
 • Уртикария. Атопичен дерматит. НАЕ;
 • Алергизиращи фактори. Имунопатология на алергичните реакции;
 • Алерген специфична имунотерапия. Биологично лечение;
 • Хранителна и медикаментозна алергия;
 • Анафилаксия и други животозастрашаващи състояния в клиничната алергология;
 • Вариa.

 

Участие с доклад или постер:

При желание за участие с доклад или постер, моля да изпратите заглавие/тема на доклада, авторски колектив и кратко резюме на съдържанието на e-mail: congress_allergology@abv.bg
Краен срок за изпращане на заявки за участие в Научната програма на Конгреса – 31 май 2018 г.

Указания за авторите:

Резюмето не трябва да надхвърля повече от 250 думи.
Резюметата трябва да бъдат съставени на български и английски език.
Резюметата трябва да бъдат структурирани в 4 части:
(I.) Цел на изследването, (II.) Материал и методи, (III.) Резултати, (IV.) Заключение

Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето.
Заглавието трябва да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ, с шрифт Times New Roman и размер на буквите 12.
Избягвайте използването на съкращения в заглавието.
За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименование при употребата им първия път, последвано от стандартно съкращение в скоби.
Моля под заглавието да изпишете името или имената на авторите, като подчертаете името на автора, който ще представи съобщението или постера. Под тях, моля да изпишете наименованието на институцията.
Постерът е необходимо да бъде с размери 80 см ширина и 120 см дължина.

 

Регистрационен процес за участие:

Всички участници на Конгреса е желателно да заявят и съответно заплатят своето участие предварително по преференциални цени на фирмата-организатор.
Регистрацията на участниците на място в Парк Хотел „Москва“ за получаване на всички материали и хотелско настаняване ще започне в 14:00 ч. на 16 ноември 2018 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС.

Работните часове за регистрация през трите дни са:
16 ноември 2018 г. – 14:00 – 19:00 ч.
17 ноември 2018 г. – 08:00 – 19:00 ч.
18 ноември 2018 г. – 08:00 – 14:00 ч.

Фирмата организатор се ангажира за оказване на пълно съдействие на участниците по време на курса:

 • Регистрация на участниците;
 • Настаняване;
 • Предоставяне на материали за Конгреса;
 • Обща информация и координация.