Обучение „Управление на хора по време на промяна“

Приключило

28 - 29 Ное. 2017

София

Обучение „Управление на хора по време на промяна“

Дата:

28 - 29 Ное. 2017, вторник - сряда

Час:

10.00

Достъп:

Такса участие

Място:

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33 а

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център

За събитието

Обучението има за цел:

– да запознае участниците с ключови  принципи и подходи при управление на промяната

– да се усвоят умения за използване на различни методи и инструменти за осъществяване на промяна в компанията

– да предостави конкретно способи за овладяване на съпротивите срещу промяната

Обучението е насочено към мениджъри, управители и ръководители от всяко организационно ниво, които планират, участват в и реализират промени в компанията.

Програма:

Модул 1 Организацията в условията на промени

Промяната- кога е необходима? Видове промени.
Най-често срещани причини за проблеми с осъществяването на промяна
Процес на организационна промянаОсновни източници на организационна промяна
Цели на промяната като желано състояние
Какво се случва с хората в процеса на промяна?
Примери и практически казуси

Модул 2 Управление на промяната

1.Основи на процеса на управление на промяната

2.Ключови условия за успешно управление на промяната

3.Основни насоки за действие при внедряване и управление на промяна

4.Етапи в управлението на промяната – задачи и действия на мениджъра за всеки от етапите

4.1.Внушаване на усещане за необходимост на промяната

4.2.Сформиране на екип

4.3.Определяне на перспективите и определяне на стратегия

4.4.Пропаганда на новата концепция/ бъдещата промяна

4.5.Създаване на условия за участие на служителите в преобразуванията

4.6.Получаване на първи резултати

4.7.Запазване на постигнатия успех и задълбочаване на промяната

Управление на промяната и баланс на интересите
Примери и практически казуси

Модул 3 Преодоляване на съпротивата срещу промяната

Основни причини, видове и форми на съпротива срещу промяната
Разпознаване на скритата съпротива
Етапи на съпротивлението, задачи и действия за мениджъра на всеки от етапите
Методи за преодоляване на съпротивата срещу промяна
Избор на стратегия за влияние. Техники за оказване на влияние
Примери и практически казуси

Модул 4 Роля на мениджъра/ прекия ръководител в управлението на промяната

Правила за комуникиране на промяната
Изясняване на цели и очаквани резултати
Създаване и поддържане на позитивна атмосфера
Отчитане на индивидуалните особености на служителите
Управление на конфликтни ситуации и състояния на неопределеност
Въвличане на служителите в процеса на организационна промяна
Мотивация на служителите към приемане и участие в промяната
Примери и практически казуси
Формат на обучението:  обучението се води в интерактивна форма, с индивидуални и групови задачи, дискусии и решаване на казуси.

Участниците в обучението получават сертификат.

Цена 340 лева без ДДС

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени материали, обяд – кетъринг “Мати Ди”, кафе паузи