Дата:

7 декември 2023, четвъртък

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

За контакти:

Манол Цветанов, 0882081166, 0888013888, E-Mail

За събитието

Курсът предоставя възможности за придобиване на практически умения, know-how и самочувствие за „правилните“ действия при управление на екип, мотивиране, превенция и разрешаване на конфликти.

Трите основни теми в семинара са: управление на екип, мотивиране, конфликти.  Практическите упражнения покриват ключови мениджърски умения за ръководене на екип, като: целеполагане, порицаване и награждаване.  Представени са модели (шаблони), които да подпомагат мениджърите при усъвършенстването на уменията в реална бизнес среда.  Тестоветеосигуряват обратна информация за текущите разбирания и убеждения на участниците относно разглежданите в семинара теми.  Управленските казуси по действителни ситуации поставят курсистите пред истински изпитания, но в безопасна среда…

Линк към програмата на курса: https://konsultacii.eu/events/ekip-motivirane.