Тренировъчна школа – Правилно съхранение на стоките в склада

Приключило

17 януари 2018

София

Тренировъчна школа –	Правилно съхранение на стоките в склада

Дата:

17 януари 2018, сряда

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

хотел Хемус, София

За контакти:

П. Цветанова, +359 886277735, E-Mail

Организатори:

П. Цветанова

За събитието

Класификация и проследимост на стоките. Намаляване времето за обработка на товарите. Стокознание и прилагането му при съхранение на стоките. Специфично складиране и съхранение на товарните единици. Складиране и съхранение на опасни товари. Условия за запазване на товарите. Спазване изискванията за съхранение и товаро-разтоварни работи.

Трудово право. Права и задължения на служителите. Търговско право. Борба с корупцията и прането на пари. Предотвратяване на злоупотреби. Подробности за програмата можете да видите на сайта ни.